Tahad viia oma meeskonna uuele tasemele? Saada iseendas selgust? Saavutada tulemusi, milleni seni pole veel jõudnud? Me oskame aidata.

Coaching juhile aitab mõista, mida sa tegelikult soovid, seada ambitsioonikaid arengueesmärke ja viia need ellu. Coaching on inspireeriv professionaalset arengut toetav protsess, kus coachi roll on toetada juhi kasvamist ja arengut oma rollis, sh töös meeskonnaga. Coaching toimub kokkulepitud ajaperioodi jooksul, keskmiselt 6 kuu vältel.

Coaching tulemuseks on:

  • suurem teadlikkus iseendast, sh soovidest ja vajadustest
  • rohkem energiat ja inspiratsiooni muutuste elluviimiseks
  • motiveeriv tulevikuvisioon ja selged eesmärgid
  • suurenenud enesekindlus ja suurem töörõõm
  • soovitud tulemuste saavutamine ja ületamine

Tutvu ka meeskonnakoolitusega, mis on coaching suunatud meeskondadele.

Sagedasemad küsimused

Mis on coaching ehk arengupartnerlus?

Coaching on protsess, kus coach toetab inimest muudatuste tegemisel, millegi uue õppimisel või eesmärkide saavutamisel.

Coaching on partnerlus coachi ja kliendi vahel. Coach on professionaalne juhendaja, kes aitab kliendil oma tööelus eesmärke saavutada. Inimene ise peab leidma lahendusi, kuid coach tagab, et kliendil on vahendid, et anda endast parim ning õppida ja areneda just nii, nagu ta soovib.

Kusjuures, coach ei pea olema oma klientide töövaldkonna ekspert, vaid kõrvalseisja, kes suunab õigete järgmiste käikudeni.

Coachingut on defineeritud mitmel viisil. Oma olemuselt on coaching:
  • Professionaalset arengut toetav protsess, mis aitab inimesel leida tööelus järgmine samm.
  • Coaching toetab inimest igal tasandil, et ta oleks selline inimene ja juht, nagu ta soovib.
  • Coaching suurendab eneseteadlikkust, aitab leida valikuvõimalusi ja toetab teed muutusteni.
Mis on coachingu eesmärk?

Coachingu lõppeesmärk on aidata inimesel oma tööelus või teatud valdkonnas edusamme teha, takistustest ja probleemidest üle saada. Coach on toeks, kui on vaja karjääris järgmine samm teha, juhtida meeskonda, viia organisatsioonis ellu suuri muutuseid või teha uuel ametikohal edukas algus.

Coaching avab inimese potentsiaali oma edu ning võimekust maksimeerida. Coach ei ole õpetaja, vaid pigem juhendaja, kes toetab lahenduste leidmist.

Mis on coachingu eelised?

Koostöö coachiga pakub mitmeid eeliseid. Sõltumata inimese eesmärkidest aitab aja pühendamine isiklikule ja professionaalsele arengule parandada enesekindlust ja eneseteadlikkust.

Igaühel võib karjääris ette tulla olukord, kui inimene tunneb end eksinuna või ebakindlana. Sellisel juhul saab coaching pakkuda selgust, suunda ja fookust. Kui inimesel on raskusi muudatuste tegemisega, siis saab coaching aidata tõsta tema eneseteadlikkust ning mõista, kuidas ise muuta teatud käitumisviise või harjumusi.

Kui inimesel on raske ennast motiveerida, olulisi tegevusi ette võtta või neid lõpuni viia, siis võib olla coach see, kes aitab eesmärki määratleda ja tegevusplaani seada.

Ja viimaseks, kui inimesel on vaja ära õppida uus oskus (alates tehnilistest oskustest kuni emotsionaalse vastupidavuse loomiseni), saab coaching õppimisprotsessi kiirendada.

Kuidas coaching töötab?

Coachingu ehk kootsingu üheks aluseks on põhimõte, et meil on juba kõik vajalikud vastused meie sees olemas. Coachi roll on aidata kliendil need vastused lihtsalt leida. Seda tehakse mitmete vestlustehnikate, sealhulgas küsitlemise, aktiivse kuulamise, vaatlemise ja tagasipeegelduse kaudu.

Nende tehnikate kasutamise kaudu saavutab inimene suurema eneseteadlikkuse ja võib ise sageli jõuda arusaamani, mida ta varem pole näinud. Coaching on protsess, kus sulle osutab keskendunud tähelepanu erapooletu ja hinnanguteta isik, kes aitab mõista, kuidas on antud olukorras kõige parem oma eesmärkide saavutamiseks edasi liikuda.

Coachingus saab kasutada erinevaid mudeleid ja meetodeid. Edusammude tagamiseks keskendub coaching sageli eesmärkide seadmisele. Tavaliselt julgustatakse inimesi pärast seanssi looma tegevuspunktide loendit, et nad teaksid, milliseid samme on vaja edasiliikumiseks.

Coaching tugineb coachitava pühendumusele protsessile ning avatud ja ausale suhtele coachiga.

Millal pöörduda coachi poole?

Pikema coachingu traditsiooniga riikides kasutatakse coache eeskätt kõige edukamate tippjuhtide ja keskastmejuhtide potentsiaali täielikuks kasutuselevõtmiseks. Coachi abi võib kasutada ka siis, kui on tekkinud konkreetsed probleemid või ummikseis, kust on vaja väljapääsu leida.

Coachi palkamiseks pole konkreetset aega. See sõltub paljuski ettevõtte kasvutrajektoorist ja inimese isiklikust arengust. Te ei pea ootama, kuni ettevõtte kasv peatub, olulise tähtsusega juht või tiimiliige lahkub. Paljud ettevõtete omanikud kasutavad regulaarset kohtumist coachiga oma tööelu tervisekontrolliks.

Kui on vaja teha olulisi otsuseid või suuri strateegilisi algatusi, saab coach olla see, kes pakub objektiivset vaadet ja aitab lahendada teie ees seisvaid küsimusi.

Mis vahe on mentoril ja konsultandil?

Eelnevalt vaatasime, mis on coaching, aga leidub ka mitmeid sarnaseid professionaalseid teenuseid, mis siiski mõnes aspektis coachingust erinevad.

Mentor

Mentorlus on see, kui vanem kolleeg, keda peetakse teadlikumaks ja kogenumaks, annab nõu ja eeskuju. Mentorlus hõlmab laiaulatuslikke arutelusid, mis ei pruugi piirduda ainult töö kontekstiga. Mentor on inimene, kellel on kliendi töövaldkonnas suur töökogemus.

Coach seevastu on valdkonnaväline ekspert, kes aitab välja tuua olemasolevad vastused ja muuta need teostatavateks tegevusteks.

Konsultant

Konsultant pakub ekspertteadmisi ja lahendab äriprobleeme või arendab ettevõtet tervikuna. Konsultant tegeleb kogu organisatsiooni või selle konkreetsete osadega, mitte üksikisikute professionaalse arenguga. Konsultandid mõjutavad üksikisikuid ainult kaudselt.

Konsultandid kaasatakse sageli, kui ettevõttel on teadaolev probleem, mida on vaja lahendada. Coach seevastu võib aidata teil määratleda, milles probleemi tuum tegelikult on.

Kontakt

Tuuli Junolainen

koolitaja ja coach

Küsi meilt