1.

Töö vastuvõtt

Tutvume tausta ja vajadustega

Ava kirjeldus

Hindamisteenuse tellimiseks kirjuta meile tripod@tripod.ee ning lisa:

 1. hinnatavate andmed (et saaksime nendega ühendust võtta ning sobiva testimise ja tagasiside aja kokku leppida);
 2. ametikoha nimetus;
 3. töökuulutus või -kirjeldus (ja olulisemad märksõnad, milliste tööülesannetega on tegu ning millist inimest otsite).

Kui on selge, millist testipaketti soovid kasutada, palun lisa see juurde. Anname testivaliku kohta hea meelega ka nõu.

2.

Planeerimine

Suhtlemine kõikide osapooltega

Ava kirjeldus

Teises etapis võtame ühendust nii kandidaatide kui ka kliendiga, et kokku leppida sobivad ajad testide täitmiseks ja tulemuste tagasisideks. Tavaliselt võtab just see etapp enim aega, sest tiheda graafiku korral võib nii kandidaatidel kui ka kliendil olla keeruline sobivat aega leida.

3.

Testimine

Testide sooritus

Ava kirjeldus

Kolmas etapp hõlmab testide täitmist. Selle korraldame testimise digikeskonnas test.tripod.ee.

Vaimse võimekuse testi saab täita Teamsi vahendusel Tripodi konsultandi juhendamisel. Isiksuseteste saavad kandidaadid täita endale sobival ajal ja kohas.

4.

Individuaalne tagasiside

Tagasiside ja intervjuu

Ava kirjeldus

Neljandasse etappi jääb individuaalne kohtumine kandidaadiga (Teamsis), mille vältel tutvustab Tripodi konsultant kandidaadile tulemusi ning nende tõlgendust. Lisaks viiakse läbi intervjuu.

5.

Kokkuvõte ja analüüs

Kokkuvõtlik tagasiside kliendile

Ava kirjeldus

Viiendas etapis toimub kokkulepitud ajal Tripodi konsultandi ja kliendi lõpp-kohtumine. Viimase kohtumise käigus tutvustame kliendile kandidaatide testitulemusi ning teeme “job-person fit” analüüsi, et käsitleda iga osaleja tugevusi ja riske konkreetse ametikoha perspektiivist.

Ava kõik

Ülevaade

Sul on hulk häid kandidaate, kelle seast on keeruline teha lõplikku valikut? Või kaks-kolm tugevat lõppkandidaati, keda soovid täpsemalt hinnata?

Hindamisteenust kasuta siis, kui tahad hinnata konkreetseid töötajaid või kandidaate, aga sul ei ole selleks sobivat vahendit, oskust või aega. Meie testime inimesi iga päev ja saame seda teha ka sinu eest.

Iga osaleja saab töö käigus meie käest enda kohta ka tagasisidet. Lõpus teeme sulle kogu hindamisest põhjaliku ülevaate, anname soovitusi ja vastame küsimustele.

Hindamisteenuse käigus

 1. tutvume tausta ja sinu vajadustega;
 2. soovitame teste;
 3. suhtleme kandidaatidega ja juhendame neid testide täitmisel;
 4. anname igaühele tema tulemustest ülevaate ning viime läbi intervjuu;
 5. tagasisidestame sulle tellijana iga osaleja tugevusi ja riske ning viime läbi “job-person fit” analüüsi.

Testidest on kasu

 • töölekandideerijate sobivuse hindamisel;
 • keeruliste värbamisotsuste tegemisel;
 • oma töötajate hindamisel;
 • osalejate valimisel arenguprogrammi – tulevikujuhtide või talentide leidmiseks.
 • koosta põhjalik kandidaadiprofiil ehk tee selgeks, millised saavad olema tema peamised tööülesanded ja millised kompetentsid on selleks olulised; 
 • seejärel saad valida sobiva paketi, mille abiga vajalikke kompetentse, oskusi või psühholoogilisi eeldusi hinnata. 

Läbimõeldud, professionaalne ja mitmetasandiline testimine aitab langetada õigeid otsuseid ning võtta tööle inimesi, kellel on olemas tööks vajalikud eeldused, töötahe ja arengupotentsiaal. 

Seda kõike saad teha ka omal käel ja väiksemate kuludega, kui tuled Tripodi testikoolitusele ja omandad testikasutaja litsentsi.

Klientide tagasiside

Meie koostöö Tripod’iga on kestnud juba üle kümne aasta. Oleme nende abi kasutanud keerukamate värbamisprojektide puhul ja ka siis, kui on endal ajaga kitsas käes olnud. Mis iseloomustab meie koostööd Tripod’iga on eelkõige kindlus ja eetilisus, s.t. ettevõte võib kindel olla,et kõik protsessid on professionaalselt läbiviidud, eetiliselt korrektsed ning lõppkokkuvõttes ka tulemuslikud. Ja mis ka veel mitte vähe tähtis – Tripodis on tööl väga toredad ja meeldivad inimesed!

Age Razumova, Henkel Balti OÜ Baltikumi personalijuht
Age Razumova, Henkel Balti OÜ Baltikumi personalijuht

Hea koostöökogemus väljendub selles, kui partner tunnetab sinu vajadused ja ootused ning igale väljakutsele, isegi aegkriitilisele, pakutakse lahendus. Olulised kriteeriumid selle juures on ausus, usaldusväärsus ning pühendunud eksperdid ulatusliku tööriistakastiga – selline Tripodi meeskond ongi.

Marelle Pihlak, Saarioinen Eesti personalijuht
Marelle Pihlak, Saarioinen Eesti personalijuht

Minu koostöö coach Liisa Raudseppaga oli suurepärane! Väga oskuslikult tõi ta välja minu paremad mõtted ning andis ausat hinnangut ja suurepärast tuge juhtimisküsimuste lahendamisel. Liisaga tekib kergelt hea koostöösuhe ning ta mõjub väga usaldusväärselt. Tema abiga harutasin lahti oma talituses juhtimisahela probleemi ning aitas mind kui olin langetamas otsuseid, mis olid tingitud suuresti emotsioonidest! Aitäh sulle Liisa!

Marvi Roosaar, Päästeameti personalitöö talituse juhataja
Marvi Roosaar, Päästeameti personalitöö talituse juhataja

Meie ootus oli leida ettevõttele head töötajad ja teha seda võimalikult optimaalse ajakuluga. Tripodi töötajate kiirus ja tähtaegadest kinnipidamine on märkimisväärne. Tripod oli terve värbamisprotsessi vältel meie jaoks olemas, isegi hilistel õhtutundidel vastas kirjadele, oli avatud ära kuulama ja nõu andma, küsimuste korral tulid vastused viivitusteta. Tripodi nutika värbaja kaasabil õnnestus meil endale saada kahe töötaja asemel 4.

Merike Jaamul, Eesti Raudtee personaliosakonna juhataja
Merike Jaamul, Eesti Raudtee personaliosakonna juhataja

Tripodi poolt läbi viidud meeskonnaanalüüs tõi väga hästi välja meie meeskonna tugevused ja vajadused. Jäime väga rahule sellega, et seadsime paika individuaalsed arenguvajadused ning leppisime kokku konkreetses tegevuskavas, mis aitab meil analüüsitulemusete toel iseseisvalt praktiliste sammudega edasi liikuda.

Tripodi coach suutis luua usaldusliku ja mõnusa atmosfääri, milles tundsime ennast hästi. Lühidalt kogu protsess oli asjalik, praktiline ja lahendustele orienteeritud. Täidetud said eesmärk tugevdada meeskonna tunnetust ning saada rohkem teada oma kolleegide kohta.

Anneli Roosalu, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tegevjuht
Anneli Roosalu, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tegevjuht

Mulle väga meeldis Tripodi testikoolitus, kus oskuslikult sai ühendatud teooria ja praktika. Koolitaja pikk kogemus toetas osalejate psühhomeetriavaldkonna esmasamme väga meeldival moel ja isegi kogenenumatele pakkus koolitus avastamise rõõmu ja palju uut!

Pasi Harttunen, Finesta Baltic tegevjuht
Pasi Harttunen, Finesta Baltic tegevjuht

Tripodiga koostöö on pakkunud kindlustustunnet ja usaldust. Oleme koos läbi viinud mitmeid keerulisi ja kõrgete ootustega projekte ning pettuma ei ole pidanud kordagi. Lisaks asjalikele, professionaalsetele nõuannetele on suhtlemine sõbralik ja toetav ning kokkulepitud tähtaegadest peetakse kinni kvaliteedis alla andmata. Minu jaoks on Tripod eelistatuim värbamispartner!

Mari-Liis Kreem, Smarten Logistics AS Personaliosakonna juht
Mari-Liis Kreem, Smarten Logistics AS Personaliosakonna juht

Kaamose jaoks on oluline, et meie koostööpartner tunneb põhjalikult organisatsiooni, meie inimesi ning jagab ettevõtte väärtusi. Teeme Tripodiga koostööd nii värbamisprotsessis kui ka testimisel juhtide kompetentside hindamiseks. Kaamose ja Tripodi partnerlus on kestnud aastaid ja oleme senise tulemusega igati rahul. Koostöö tulemusena on tekkinud hea arusaam, et töötame ühtse eesmärgi nimel.

Marek Pohla, Kaamos Group OÜ juhatuse esimees
Marek Pohla, Kaamos Group OÜ juhatuse esimees

Viljandi Vallavalitsus käivitas oma haridusjuhtidele arenguprogrammi. Koostöös Tripodiga osalesid kõik juhid isiksusetesti täitmisel ning said personaalse tagasiside. Ka meie koolipidajana saime seeläbi ääretult kasuliku sisendi oma juhtide võimestamiseks ning nende arengu planeerimiseks. Koostöö Tripodiga oli inspireeriv, kinnistav ja professionaalne ning soovime seda kindlasti jätkata.”

Urmo Reitav, haridusspetsialist
Urmo Reitav, haridusspetsialist

Elise Bergmann

turundusjuht / testimise tootegrupijuht

Katrin Ärm

testisüsteem, lepingud, hindamisprojektid

Põnevat lugemist

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
Miks tasub erinevate testide osas kriitiline olla?
20 apr 2023

Miks tasub erinevate testide osas kriitiline olla?

Kõige efektiivsem ja kindlam viis, kuidas leida ametikohale parim võimalik kandidaat, on teha juba värbamise käigus selgeks, kas kandidaadi vaimne võimekus on vastavuses töökohustuste keerukusega. Riske saab maandada vaimse võimekuse testidega. Ainuüksi kõrge vaimne võimekus ja hea analüüsivõime ei garanteeri ühegi potentsiaalse juhi edu, kuid madal vaimne võimekus ja kehv analüüsivõime saavad siiski suure tõenäosusega […]

Blogi Testid
Kuidas kandidaatide testimisega raha säästa?
22 vee 2023

Kuidas kandidaatide testimisega raha säästa?

Tripod viib personalispetsialistide- ja juhtide töö tõhustamiseks läbi erinevaid psühholoogilisi teste ning annab neile teaduspõhised tõlgendused. Testide kaasamine värbamisprotsessi aitab madala aja- ja rahakuluga selgitada välja parim võimalik kandidaat ning vältida värbamisvigu. Teste kasutatakse tavapäraselt lõppkandidaatide hindamiseks.   Psühholoogilised testid jagunevad kahte rühma Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust […]

Blogi Testid
Kui täpselt on võimalik testida tööle kandideerija vaimset võimekust?
08 vee 2023

Kui täpselt on võimalik testida tööle kandideerija vaimset võimekust?

Iga värbamisprotsessi tulemus võiks olla pikaajaline ja kvaliteetne töösuhe, kus nii tööandja kui ka töötaja soovid ja ootused on täidetud. Selle saavutamisele aitab kaasa põhjalik ja läbimõeldud värbamis- ja hindamisprotsess. Personalispetsialistide ja -juhtide töö tõhustamiseks viib Tripod läbi erinevaid psühholoogilisi teste ning annab neile teaduspõhised tõlgendused. Nii on tõenäosus sobiva töötaja leidmiseks ja tema organisatsioonis […]

Blogi Testid
Psühholoogilised testid tänapäevases personalitöös
19 aug 2021

Psühholoogilised testid tänapäevases personalitöös

Psühholoogilisi teste on kasutatud värbamisel ja hindamisel juba sada aastat – värbamisel testiti vaimset võimekust esmakordselt sõdurite teenistusse määramisel 1917. aastal Ameerikas ning isiksust samadel põhjustel 1919. aastal. Mida aga arvata psühholoogilistest testidest 21. sajandil? Kas tegu on ajale jalgu jäänud traditsioonilise hindamise või jätkuvalt ühe parima ennustusvõimega personalivaliku meetodiga? Kas testidesse panustatud raha end […]

Blogi Testid
Küsi meilt