02.08.2023

Iga värbamisprotsessi tulemus võiks olla pikaajaline ja kvaliteetne töösuhe, kus nii tööandja kui ka töötaja soovid ja ootused on täidetud. Selle saavutamisele aitab kaasa põhjalik ja läbimõeldud värbamis- ja hindamisprotsess. Personalispetsialistide ja -juhtide töö tõhustamiseks viib Tripod läbi erinevaid psühholoogilisi teste ning annab neile teaduspõhised tõlgendused. Nii on tõenäosus sobiva töötaja leidmiseks ja tema organisatsioonis püsima jäämiseks oluliselt suurem kui ainuüksi intervjuu põhjal valitud kandidaadi puhul. 

Mis on vaimse võimekuse testid?

Vaimse võimekuse testid on mõeldud tööle kandideerija kognitiivsete võimete väljaselgitamiseks. Testid mõõdavad vaimset võimekust läbi abstraktsete ülesannete, mis ei pruugi sarnaneda tööülesannetega, mida inimene tulevasel ametikohal lahendama hakkab. Seega ei mõõdeta testiga kandidaadi pädevust lahendada konkreetseid tööga seotud ülesandeid, vaid üldisemalt tema kiirust ja taiplikkust info töötlemisel – see peegeldab ka tema õppimisvõimet, mis omakorda on kõige tugevamini seotud töösoorituse edukusega vaimset pingutust nõudval tööl.nnSelliste testide koostamine eeldab põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest. Testide koostamine algab ülesannete loomisest, pärast mida tehakse pilootuuring ning seejärel test normeeritakse. Ühe testi väljatöötamise perioodiks on 1–3 aastat. See on nõudlik, pikaajaline ja kulukas protsess, mistõttu kvaliteetseid teste internetist tasuta reeglina ei leidu.

Kellele on vaimse võimekuse testid mõeldud?

Vaimse võimekuse testid on mõeldud abistavaks töövahendiks värbajale, kelle ülesanne on selgitada välja parim võimalik kandidaat. Kõikide ametikohtade puhul aga ei ole vaimse võimekuse testimine vajalik. Kui töö tegemine eeldab eeskätt praktilisi kutseoskusi (näiteks automehaanik, juuksur) või väga head suhtlemisoskust (klienditeenindus), ei pruugi vaimse võimekuse testi kasutada. Vaimne võimekus mõjutab sooritust intellektuaalselt nõudlikumate ja analüütiliste tööde puhul või rollides, mis nõuavad pidevat õppimist, suure hulga info töötlemist ja analüüsimist, keerukate otsuste tegemist jne. Seetõttu soovitatakse vaimset võimekust testide enamiku spetsialistide ja juhtide rollide puhul. Reeglina piisab vaimse võimekuse testimiseks üldvõimekuse testist. Erandiks on IT-valdkond, eriti programmeerimine, kus oskuste omandamise kõige olulisemaks eelduseks on ruumiline mõtlemine. Seega võib IT-valdkonna kandidaatide hindamisel kasutada ainult ruumilise võimekuse testi. 

Kui täpselt on võimalik testida kandidaadi vaimset võimekust?

Rohkem kui saja aasta jooksul tehtud uuringud on näidanud, et kõikidest hindamisvahenditest kõige enam suudab inimese töösooritust “ennustada” vaimse võimekuse test. Mida keerukam ja nõudlikum töö vaimses mõttes on, seda kindlamini võib väita, et kõrgema võimekusega inimene saab selle tööga paremini hakkama. Lisaks võib testi tulemuste põhjal oletada, kui palju vajab inimene aega, et töösse sisse elada ja uusi oskusi omandada ehk kui kaua võib ta vajada kolleegide tuge ja suunamist. Tripodi vaimse võimekuse testid jagunevad kahte kategooriasse: 

  • spetsialistidele mõeldud vaimse võimekuse test – kirjeldab sõnalist, numbrilist, ruumilist ja üldvõimekust;
  • juhtidele mõeldud vaimse võimekuse test – mõõdab arvulist-loogilist mõtlemist. 

Vaimse võimekuse hindamiseks ei ole testile head alternatiivi – intervjuu ega praktiline ülesanne seda nii täpselt mõõta ei võimalda. Võimekustesti kasutamine aitab vähendada värbamisvigu. nnReeglina soovitame kasutada vaimse võimekuse ja isiksuse testi koos. See võimaldab hinnata, kuidas inimene oma võimeid realiseerib – milline on tema pingetaluvus ja suhtlemisvalmidus, kuidas sobib talle meeskonnas töötamine, milline on tema sisemine motiveeritus ja kohanemisvõime. See, kas suurema kaaluga on isiksuse või võimekuse testi tulemused, oleneb sellest, mida konkreetse ametikoha täitjalt oodatakse. 

Kas vaimse võimekuse testide kaasamine muudab värbamisprotsessi oluliselt pikemaks?

Tavaliselt kasutatakse vaimse võimekuse teste lõppkandidaatide hindamiseks. Testi tegemiseks on aega 40-45 minutit ning kui testi viib läbi Tripod, toimub see veebi teel, avatud kaamera ees. Värbaja ja organisatsiooni jaoks on see oluliselt suurem ajaline ja rahaline kokkuhoid võrreldes sellega, et võtta inimene tööle ja saada katseaja jooksul aru, et ta siiski ei sobi antud ametikohale. Testi võib läbi viia assistent, kuid tulemusi peab tõlgendama inimene, kes on läbinud testikoolituse ja omandanud testikasutaja litsentsi. 

Millest testide tellimisel alustada?

nKui soovite kaasata värbamisprotsessi vaimse võimekuse testid, siis siin on spikker, millest tuleks alustada: 

  • koosta põhjalik kandidaadiprofiil ehk tee selgeks, millised saavad olema tema peamised tööülesanded ja millised kompetentsid on selleks olulised; 
  • seejärel saad valida sobivad hindamisvahendid, mille abiga vajalikke kompetentse, oskusi või psühholoogilisi eeldusi hinnata. 

Läbimõeldud, professionaalne ja mitmetasandiline testimine aitab langetada õigeid otsuseid ning võtta tööle inimesi, kellel on olemas tööks vajalikud eeldused, töötahe ja arengupotentsiaal.

Sarnased uudised

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?
30 aug 2023

Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring. Mis on 360-kraadi tagasiside uuring? 360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet […]

Blogi
Küsi meilt