Organisatsiooniuuringud võimaldavad „kraadida“ organisatsiooni tervist, juhtimiskultuuri või rahulolu koostööga. Kraadiklaas küll näitab, milline on olukord, ent ei ravi seda.

Organisatsiooni heaolu edendamiseks on vaja juhtidel ja töötajatel ühiselt lahti mõtestada, milline on olukord praegu ja milline võiks see olla ideaalis. Seejärel tuleb luua tegevusplaan soovitud suunas liikumiseks ja viia see ellu. Teisisõnu, soovitud muutuse saavutamiseks on vaja läbimõeldud arendustegevusi. 

Aitame teil tulemustega edasi töötada. Pakume tuge:  

  • juhtkonnale: tulemuste lahtimõtestamine, visiooni loomine muutusteks, tegevuskava koostamine;
  • koolitus juhtidele: tulemuste lahtimõtestamine ja tegevuskava koostamine – teemade puhul, kus on vaja töötajaid kaasata lahenduste loomisesse ning soodustada initsiatiivi ja vastutuse võtmist;
  • konsultatsioon ja coaching juhtidele keerulise tagasiside läbitöötamiseks, motiveerivate arengueesmärkide seadmiseks ja plaanide teostamiseks; 
  • supervisioon meeskondadele, kui tulemused on väga kriitilised ja koostöövalmidus meeskonnas on madal. Supervisioon aitab käsitleda emotsionaalselt laetud teemasid, selgitada rolliootusi, luua usaldust ja tugevdada koostöösuhteid meeskonnas;
  • koolitus töötubade läbiviimiseks organisatsioonis, et töötada tulemustega kõikidel organisatsiooni tasanditel, soodustades info ja ideede liikumist nii ülalt alla kui ka alt üles.

Kontakt

Meelis Pihlamäe

uuringute vanemkonsultant

Tuuli Junolainen

vanemkonsultant ja coach

Küsi meilt