Tagasiside küsimiseks kasutame kolme numbrilist indikaatorit:

  1. Kui olulisena nähakse seatud eesmärki juhi arengus?
  2. Kuivõrd ollakse märganud arengus edusamme?
  3. Kuivõrd tähtis on selle arengueesmärgiga edasi tegeleda?

Arengumeetri kasutuselevõtmisel tutvustame juhtidele eesmärgi seadmise mudelit, arengumeetri kasutuselevõttu ja julgustame iseseisvalt uuringutulemuste põhjal arengusammude seadmist.

Meelis Pihlamäe

uuringute vanemkonsultant

Küsi meilt