Positsioonid

Milliste ametikohtade täitmisel on meil põhjalik kogemus ?

Tippjuhtidena värbame nii tegevjuhte kui ka eri valdkondade eest vastutavaid juhatuse liikmeid. Avaliku sektori tippjuhidest otsime enamasti otsingud ameti või asutuse peadirektorit või tema kohusetäitjat.

  • Üldjuhtimine: CEO, COO
  • Teised C-taseme juhid: müük, turundus, tootmine, logistika, energeetika, finants
  • Avalik sektor: ameti või asutuse peadirektor, juht või kohusetäitja, koolidirektor, raamatukogu direktor

Tippjuhi edukas sihtotsing ja tulemuslik värbamine eeldavad, et ettevõte suudab selgelt sõnastada, millise juhtimisülesande etteotsa juhti vajatakse ning mida antud väljakutse potentsiaalsele kandidaadile pakub.

Väljakutseteks on meeskonna juhtimine olukorras, kus kindlust lubada ja tagada on keeruline, samuti pühendumuse hoidmine ja saavutamine. Paljudes organisatsioonides nõuab tähelepanu ka põlvkondade vahetumine, innovatsiooni juhtimine ning uued tööviisid ja sisulise mitmekesisuse juhtimine. Lisaks on päevakorral strateegia uuendamine muutuvates oludes ning toimivate äriplaanide käivitamine.

Tippjuhtide värbamisel on väga oluline koostöö tellijaga. See tähendab selge arusaama kujundamist organisatsiooni vajadusest ning tellija nõustamist, lähtudes meie teadmistest turu ja valdkonna kohta. Läbimõeldud lähteülesanne tagab soovitud tulemuse. Tuleb leida põhifookused, millele värvatav inimene keskendub, samuti määratleda kogemused ja kompetentsid, mida ta nendega edukaks toimetulekuks vajab. Kitsastes valdkondades on oluline mõelda ka sarnastele ärimudelitele teistes valdkondades, et laiendada potentsiaasete kandidaatide valikut ning tuua ettevõtte tegevusse uut vaatenurka.

Igapäevane kogemus tipp- ja valdkonnajuhtide otsingul annab lähteülesande ja otsitava profiili lõplikul kujundamisel olulist lisainfot. Saame kandidaatidelt pidevalt tagasisidet ja meil on olemas arusaam tööturust – värbava ettevõtte sees seda samas ulatuses enamasti ei ole. Tippjuhi värbamine on edukalt lõpetatud, kui mõlemad pooled on teise väärtust ja kompetentse tunnustades visandanud ühise arengutee ning sõlminud selleks ka kokkuleppe.

Meieni jõuab partner täna reeglina isikliku kontakti või soovituse kaudu siis, kui tema ülesanne on keskmisest keerulisem. Värbame erinevatesse ärisektoritesse ning oleme otsingupartneriks ka avalikule sektorile.

Miks eelistada Tripodit?

✅ Sind toetab spetsiaalselt vastava valdkonna värbamisele spetsialiseerunud tippkonsultant ja tiim, kelle põhifookuseks on tugifunktsioonide otsingud.

✅ Esinduskontorid terves Baltikumis. Euroopa-ülese haardega.

✅ Kindlustatud kvaliteet läbi teadusliku ja põhjaliku lähenemise meetodite valikus ja rakendamisel.

✅ Teenuse hinnas sisalduva Tripodi mainekad psühholoogilised testid.

Meie koostöö Tripod’iga on kestnud juba üle kümne aasta. Oleme nende abi kasutanud keerukamate värbamisprojektide puhul ja ka siis, kui on endal ajaga kitsas käes olnud. Mis iseloomustab meie koostööd Tripod’iga on eelkõige kindlus ja eetilisus, s.t. ettevõte võib kindel olla,et kõik protsessid on professionaalselt läbiviidud, eetiliselt korrektsed ning lõppkokkuvõttes ka tulemuslikud. Ja mis ka veel mitte vähe tähtis – Tripodis on tööl väga toredad ja meeldivad inimesed!

Age Razumova, Henkel Balti OÜ Baltikumi personalijuht
Age Razumova, Henkel Balti OÜ Baltikumi personalijuht

Hea koostöökogemus väljendub selles, kui partner tunnetab sinu vajadused ja ootused ning igale väljakutsele, isegi aegkriitilisele, pakutakse lahendus. Olulised kriteeriumid selle juures on ausus, usaldusväärsus ning pühendunud eksperdid ulatusliku tööriistakastiga – selline Tripodi meeskond ongi.

Marelle Pihlak, Saarioinen Eesti personalijuht
Marelle Pihlak, Saarioinen Eesti personalijuht

Minu koostöö coach Liisa Raudseppaga oli suurepärane! Väga oskuslikult tõi ta välja minu paremad mõtted ning andis ausat hinnangut ja suurepärast tuge juhtimisküsimuste lahendamisel. Liisaga tekib kergelt hea koostöösuhe ning ta mõjub väga usaldusväärselt. Tema abiga harutasin lahti oma talituses juhtimisahela probleemi ning aitas mind kui olin langetamas otsuseid, mis olid tingitud suuresti emotsioonidest! Aitäh sulle Liisa!

Marvi Roosaar, Päästeameti personalitöö talituse juhataja
Marvi Roosaar, Päästeameti personalitöö talituse juhataja

Meie ootus oli leida ettevõttele head töötajad ja teha seda võimalikult optimaalse ajakuluga. Tripodi töötajate kiirus ja tähtaegadest kinnipidamine on märkimisväärne. Tripod oli terve värbamisprotsessi vältel meie jaoks olemas, isegi hilistel õhtutundidel vastas kirjadele, oli avatud ära kuulama ja nõu andma, küsimuste korral tulid vastused viivitusteta. Tripodi nutika värbaja kaasabil õnnestus meil endale saada kahe töötaja asemel 4.

Merike Jaamul, Eesti Raudtee personaliosakonna juhataja
Merike Jaamul, Eesti Raudtee personaliosakonna juhataja

Tripodi poolt läbi viidud meeskonnaanalüüs tõi väga hästi välja meie meeskonna tugevused ja vajadused. Jäime väga rahule sellega, et seadsime paika individuaalsed arenguvajadused ning leppisime kokku konkreetses tegevuskavas, mis aitab meil analüüsitulemusete toel iseseisvalt praktiliste sammudega edasi liikuda.

Tripodi coach suutis luua usaldusliku ja mõnusa atmosfääri, milles tundsime ennast hästi. Lühidalt kogu protsess oli asjalik, praktiline ja lahendustele orienteeritud. Täidetud said eesmärk tugevdada meeskonna tunnetust ning saada rohkem teada oma kolleegide kohta.

Anneli Roosalu, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tegevjuht
Anneli Roosalu, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tegevjuht

Mulle väga meeldis Tripodi testikoolitus, kus oskuslikult sai ühendatud teooria ja praktika. Koolitaja pikk kogemus toetas osalejate psühhomeetriavaldkonna esmasamme väga meeldival moel ja isegi kogenenumatele pakkus koolitus avastamise rõõmu ja palju uut!

Pasi Harttunen, Finesta Baltic tegevjuht
Pasi Harttunen, Finesta Baltic tegevjuht

Tripodiga koostöö on pakkunud kindlustustunnet ja usaldust. Oleme koos läbi viinud mitmeid keerulisi ja kõrgete ootustega projekte ning pettuma ei ole pidanud kordagi. Lisaks asjalikele, professionaalsetele nõuannetele on suhtlemine sõbralik ja toetav ning kokkulepitud tähtaegadest peetakse kinni kvaliteedis alla andmata. Minu jaoks on Tripod eelistatuim värbamispartner!

Mari-Liis Kreem, Smarten Logistics AS Personaliosakonna juht
Mari-Liis Kreem, Smarten Logistics AS Personaliosakonna juht

Kaamose jaoks on oluline, et meie koostööpartner tunneb põhjalikult organisatsiooni, meie inimesi ning jagab ettevõtte väärtusi. Teeme Tripodiga koostööd nii värbamisprotsessis kui ka testimisel juhtide kompetentside hindamiseks. Kaamose ja Tripodi partnerlus on kestnud aastaid ja oleme senise tulemusega igati rahul. Koostöö tulemusena on tekkinud hea arusaam, et töötame ühtse eesmärgi nimel.

Marek Pohla, Kaamos Group OÜ juhatuse esimees
Marek Pohla, Kaamos Group OÜ juhatuse esimees

Viljandi Vallavalitsus käivitas oma haridusjuhtidele arenguprogrammi. Koostöös Tripodiga osalesid kõik juhid isiksusetesti täitmisel ning said personaalse tagasiside. Ka meie koolipidajana saime seeläbi ääretult kasuliku sisendi oma juhtide võimestamiseks ning nende arengu planeerimiseks. Koostöö Tripodiga oli inspireeriv, kinnistav ja professionaalne ning soovime seda kindlasti jätkata.”

Urmo Reitav, haridusspetsialist
Urmo Reitav, haridusspetsialist

Värbamisega tegelevad:

Maria Veltmann

Partner, tegevjuht

Anni Paves

Värbamise vanemkonsutant

Küsi meilt