10.18.2023

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks.

Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega

Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees on põhjalik arusaam sellest, kuidas edukaid sihtotsinguid läbi viia. Omame 30-aastast kogemust tippjuhtide värbamisel ning oleme suutelised üles leidma ka need kandidaadid, kes aktiivselt tööturu pakkumistel silma peal ei hoia. Sobivate kandidaatide leidmiseks viime koostöös tellijaga läbi põhjaliku profiili kaardistuse ja sellele toetudes koostame turuülevaate sobivatest inimestest. Oluline osa värbamisprotsessist on otsingutulemuste kooskõlastamine tellijaga, et panna veel konkreetsemalt paika antud otsingu fookus. Vastavalt otsitavale ametikohale oleme valmis töökuulutuse ka erinevates kanalites avaldama.

Omame ülevaadet kogu Baltikumi turu hetkeseisust

Meie kontorid asuvad Eestis, Lätis ja Leedus, mis tähendab, et suudame kaardistada profiilile vastavaid kandidaate kogu Baltikumis ja vajadusel kaugemaltki. Turukaardistuse teostamisel ja sobivate kandidaatide leidmisel on väga oluline, et värbaja arvestab turu eripäraga. Kogume igal aastal kõikidelt oma kandidaatidelt Baltikumis infot palgaootuste kohta ja jagame seda infot oma partneritega. Omame värskeimat ülevaadet tööturul olevate kandidaatide soovidest ja palgaootustest.

Teaduslikud metoodikad sobiva kandidaadi leidmiseks

Meie isiksuse ja vaimse võimekuse testid on normeeritud Baltikumis ning oleme publitseerinud mitmeid versioone oma hindamisvahenditest. Meie psühholoogiliste testidega on võimalik valideerida kandidaadi tööalast potentsiaali ning sobivust ametikohale. Vaimse võimekuse hindamisega saame valideerida kandidaadi tööalast potentsiaali. Näiteks tuleb tööalase potentsiaali väljaselgitamine kasuks siis, kui värbamisprotsessis on vähese kogemusega kandidaadid. Piiratud ressurssidega olukorras on mõistlik väljakoolitamisele kuluvat aega ja raha suunata kandidaatidele, kellel on võimekus uudset infot analüüsida ja selle põhjal õigeid otsuseid teha suhteliselt kiiremini võrreldes teistega. Vaimse võimekuse test ongi suunatud kandidaatide informatsiooni vastuvõtlikkuse ja analüüsivõime välja selgitamiseks ehk testiga mõõdame kandidaadi sõnalist, matemaatilist ja loogilist ning ruumilist võimekust ning seostame saadud tulemused konkreetse ametikoha nõudmistega.

Isiksuseküsimustikuga selgitame välja kandidaadi käitumuslikud eripärad ja sobivuse organisatsiooni kultuuriga.  Isikuomaduste analüüs võimaldab ennustada, kuidas inimene käitub erinevates olukordades, teeb koostööd kolleegide ja klientidega ning kuidas inimene kohaneb muutustega. Isiksusetesti tulemuste abil saavad värbajad teha teadlikumaid otsuseid, selgitada välja riskid värbamisel ning vähendada töötajate voolavust, aidata kaasa meeskonnasisese grupidünaamika paranemisele ja aidata organisatsioonidel oma eesmärke efektiivsemalt saavutada.

Nõustame ettevõtteid arvestades nende unikaalseid värbamisvajadusi. Tugevuseks on meie kogemus värbamismaastikul, oleme 30 tegutsemisaasta jooksul teostanud otsinguid tippjuhtide ja spetsialistide leidmiseks nii IT kui ka teistes valdkondades. Eristume konkurentidest Baltikumi suurima tegijana kohalolekuga kõigis riikides ning kasutame teaduslikult tõestatud meetodeid, et selgitada välja kandidaatide tööalane potentsiaal ja isikuomadused.

 

Sarnased uudised

Kas Sinu organisatsioonis viimati läbi viidud uuring nõudis palju aega ja ressursse? Vii läbi tööalase heaolu uuring, mis on sujuv ja kiire!
20 juu 2024

Kas Sinu organisatsioonis viimati läbi viidud uuring nõudis palju aega ja ressursse? Vii läbi tööalase heaolu uuring, mis on sujuv ja kiire!

Tripodi uuringute meeskond viis kevadel taas läbi töörahulolu uuringu G4Si töötajate seas. Oleme Indrek Sarjasele, G4S personalidirektorile, väga tänulikud tema positiivse tagasiside eest. Juhul, kui ka Sina planeerid enda organisatsiooni töötajate heaolu hinnata, siis võta ühendust Tripodi uuringute meeskonnaga ja aitame kaasa mõelda.

Blogi
Kas juht peab olema töötaja coach? 
10 juu 2024

Kas juht peab olema töötaja coach? 

Tööelu ja tööga seotud kohustused nõuavad tänapäeval üha enam töötajalt võimet oma töö sisu mõtestada, iseseisvalt otsuseid vastu võtta, leida lahendusi tekkinud probleemidele. Ka juhi roll on sellega seoses muutunud- liikunud kontrollimisest ja juhendamisest  töötaja iseseisvuse ja professionaalse arengu toetamise suunas. Juhi hädavajalike kompetentside hulka kuulub üha enam coachiv juhtimisstiil, mis ei ole siiski päris […]

Blogi
Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 
28 mai 2024

Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 

Juba hulk aastaid tuleb organisatsioonide puhul tüüpilisena esile vajadus  parandada koostööd üksuste vahel. Läinud aastal meie toel organisatsiooniuuringu läbi viinud ettevõtetest ligikaudu 85% luges oma peamiseks arenguvajaduseks just üksustevahelist koostööd.  Sel puhul tekib juhtidel tihti küsimus, kuidas seda valdkonda põhjalikumalt kaardistada, et olukorda kogutud info põhjal hiljem parandada. Siin ongi abi koostööuuringust.  Koostöö põhjalik kaardistamine  […]

Blogi
Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 
16 apr 2024

Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 

Nüüdisaegne ärikeskkond on pidevas muutumises, kus tehnoloogia areng, ühiskondlikud suundumused ja majandustingimused kujundavad organisatsioonide tulemuslikkust ning töötajate pühendumust. Tänapäeva organisatsioonide ja töötajate muutuvatele vajadustele vastamiseks on vaja uuenduslikku ja paindlikku lähenemist organisatsiooniuuringutele.  Üle 13 aasta organisatsiooniuuringuid läbi viies on Tripod kogunud rikkaliku teadmiste ja kogemuste pagasi, mis on säilitanud ajas oma väärtuse. Nüüd, olles kuulanud […]

Blogi
Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Küsi meilt