08.01.2023

Iga organisatsiooni edu sõltub töötajate heaolust ja rahulolust. Positiivne töötajakogemus mitte ainult ei soodusta tootlikku töökeskkonda, vaid suurendab ka töötajate hoidmist ja kaasamist. Selle saavutamiseks aitame organisatsioonidel läbi viia organisatsiooni terviseuuringut, et hinnata töötajate üldist kogemust. Selles artiklis süveneme samm-sammult organisatsiooni terviseuuringu läbiviimise protsessi – mida teha, et uuring õnnestuks kõige paremini.

  1.  1. Eeltöö ja kommunikatsioon

Sea kindlad eesmärgid: enne küsitluse alustamist on oluline seada selged eesmärgid. Milliseid konkreetseid töötajakogemuse aspekte soovid hinnata? Olgu selleks töö- ja eraelu tasakaal, tööga rahulolu, juhtimine või suhtlemine – keskendunud lähenemine annab paremini rakendatavaid tulemusi. Tripodi kogenud konsultantide meeskond on valmis aitama nende eesmärkide seadmisel.

Küsi õigeid küsimusi: tihti on raske otsustada, kuidas või mida küsida, kuna küsimise viise on palju. Tripodi organisatsiooni terviseuuring hõlmab endas väited ja küsimusi, mis on teaduslikult valideeritud. Teisisõnu saame kindlalt väita, et saame tagasisidet täpselt sellele, mida vastajatelt küsisime. Tripodi väidetepagas on väga põhjalik ning keeleliselt paindlik, mistõttu saame alati leida õige väite ning sõnastada selle viisil, mis on sobilik just Sinu organisatsioonile.

Vastajate meelestamine: edukaks uuringuks on vaja koguda tagasisidet võimalikult suurelt hulgalt organisatsiooni töötajatest.  Paraku ei ole töötajate meelestatus uuringute osas alati kõige avatum, mistõttu oleme Tripodis pannud väga suurt rõhku kommunikatsioonitegevustele. Tutvustades organisatsiooni terviseuuringut omalt poolt, saame lühikese esitlusega leevendada vastajate kahtluseid, vastata tekkinud küsimustele ning näidata protsessi läbipaistvust ja turvalisust.

  1. 2. Küsitluse läbiviimine

Konfidentsiaalsus ja uuringu turvalisus: vastajate konfidentsiaalsus ja uuringu üldine turvalisus on meie jaoks kõige tähtsamad. Konfidentsiaalsuse tagamiseks ei vaatle me kunagi tulemusi gruppides, kus on vähem kui 5 inimest – seda mainime ka kõigile töötajatele. Tripodi küsitlussüsteem asub meie oma serverites, mitte pilvepõhiselt, mistõttu saame kindlustada, et üksikvastused jõuavad vaid meieni.

Hoiame näppu pulsil: küsitlusperioodi jooksul saadame meeldetuletusi kõigile vastajatele, kes veel vastanud ei ole. Meie küsitlussüsteem lubab ka meie kliendil jälgida oma organisatsiooni vastamismäära reaalajas, mis võimaldab organisatsioonisisest kommunikatsiooni suunata täpselt sinna, kuhu vaja.

3. Analüüsid ja raportid

Kiire ja kindel andmete analüüsimine: Tripodi täisautomaatne süsteem lubab meil läbi viia analüüsid samal hetkel, kui andmed meieni jõuavad – see tähendab koheseid tulemusi. Meie süsteem on testitud päris organisatsioonide uuringutel ning võime kinnitada tulemuste õigsust.

Lihtsasti loetavad raportid: raporti sisu on sama oluline kui selle mõistetavus, mistõttu oleme oma klientidega ning koostööpartneritega täiendanud neid. Kuvame ainult selliseid jooniseid ja tabeleid, mis on sisukad, loogilised ja edastavad maksimaalselt palju väärtuslikku informatsiooni.

Analüüsime ka kommentaare: tulemuste tõlgendamisel on oluline mitte piirduda ainult numbriliste andmetega, kuna need ei selgita alati kogu pilti. Tripodi konsultandid analüüsivad oskuslikult ka vastajate jäetud kommentaare, mis lubavad neil täiendada numbrilisi hinnanguid.

4. Tulemuste esitlus

Põhjalik esitlus juhtkonnale ja projektitiimile: et anda kogu organisatsioonis toimuvast parim ülevaade, viivad Tripodi konsultandid läbi põhjaliku esitluse juhtkonnale ja/või projektitiimile. Selle esitluse jooksul uurime süvitsi peamisi tugevusi ja arenguvajadusi ning täiendame antud hinnanguid kommentaaridest leituga.

Kokkuvõtlik esitlus kõigile töötajatele: tulemustest ei ole huvitatud ainult juhtkond, vaid kõik organisatsiooni töötajad. Tripodis väärtustame seda, et kõik uuringus osalenud – olenemate nende ametikohast – saaksid teada uuringu peamistest tulemustest. Seetõttu esitleme pooletunnise esitlusega kokkuvõtlikult tulemusi, et kõik töötajad tunneksid end kaasatuna lõpuni välja.

5. Arendustegevused tulemuste põhjal

Töö raportitega: igale juhile, kelle meeskonnas või osakonnas on vähemalt 5 vastanut, on ettenähtud raport tema tulemuste kohta. Ehkki raportid on loogiliselt ülesehitatud ja lihtsalt loetavad, võib juhtidel tekkida küsimusi. Tripodi konsultandid on alati valmis nendele küsimustele vastama ka pärast uuringu lõppemist, kuna peame väga oluliseks, et tulemustega edasi tegeletaks.

Coach’ide ja koolitajate tugi: mõistame, et mõningad tegevused ja protsessid ei ole alati nii lihtsad, et neid saaks ühe kirja või telefonikõnega lahendada, mistõttu pakume ka meie suurepäraste coach’ide ja koolitajate tuge. Olgu see arengukava koostamine kogu organisatsioonile, arengueesmärkide seadmine osakondades või ühe konkreetse meeskonna aitamine – meie coach’ide kompetents katab neid kõiki.

Kokkuvõte

Töötajate kogemuse hindamisele keskendunud organisatsiooni terviseuuringu läbiviimine on võimas vahend tööga rahulolu, tootlikkuse ja üldise organisatsiooni tervise parandamiseks. Süstemaatiliselt küsitlusprotsessile lähenedes, andmeid usinalt analüüsides ja tulemustest lähtuvalt sisukalt tegutsedes saavad organisatsioonid luua kaasahaaravama ja edukama töökeskkonna. Tuleks kindlasti meeles pidada ka, et töötajate kogemused on pidev teekond ja uuringust saadud arusaamad peaksid suunama organisatsiooni pidevat arengut, et edendada töökohta, mida töötajad tõeliselt väärtustavad ja hindavad.

Sarnased uudised

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?
30 aug 2023

Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring. Mis on 360-kraadi tagasiside uuring? 360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet […]

Blogi
Küsi meilt