Näita:
Kuidas muudab tehisintellekt (AI) tööturgu?
30 mai 2023

Kuidas muudab tehisintellekt (AI) tööturgu?

Tehisintellekt ehk artificial intelligence (AI) on hetkeseisuga üks kiiremini arenevaid tehnoloogia valdkondasid kogu maailmas. Üha võimekamad AI süsteemid aitavad automatiseerida ja lihtsustada erinevate ametikohtade tööprotsesse, muutes need efektiivsemaks ja produktiivsemaks. Oma kättesaadavuse ja pideva arengu tõttu mõjutab AI juba täna kogu tööturgu. Tehisintellekti kiire ja pöörane areng on aga pannud paljud inimesed muretsema, et sellega […]

Blogi
Kuidas aitavad organisatsiooniuuringud luua tõhusat töökultuuri ja saavutada edu?
25 mai 2023

Kuidas aitavad organisatsiooniuuringud luua tõhusat töökultuuri ja saavutada edu?

Konkurentsitihedas ja pidevalt muutuvas ärimaailmas on organisatsioonide jaoks edu saavutamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ülioluline. Töökultuuri roll selles on üha kõrgema prioriteetsusega. Nii on organisatsiooniuuring hädavajalik diagnostiline tööriist, mis aitab süvendatult mõista organisatsiooni dünaamikat, protsesse ja inimvara. Uuring näitab, kuhu on vaja organisatsiooni tõhususe suurendamiseks panustada. Kuidas aitavad organisatsiooniuuringud luua tõhusat töökultuuri ja kuidas kasutada uuringute […]

Blogi Uuringud
Miks tasub erinevate testide osas kriitiline olla?
20 apr 2023

Miks tasub erinevate testide osas kriitiline olla?

Kõige efektiivsem ja kindlam viis, kuidas leida ametikohale parim võimalik kandidaat, on teha juba värbamise käigus selgeks, kas kandidaadi vaimne võimekus on vastavuses töökohustuste keerukusega. Riske saab maandada vaimse võimekuse testidega. Ainuüksi kõrge vaimne võimekus ja hea analüüsivõime ei garanteeri ühegi potentsiaalse juhi edu, kuid madal vaimne võimekus ja kehv analüüsivõime saavad siiski suure tõenäosusega […]

Blogi Testid
Kuidas kandidaatide testimisega raha säästa?
22 vee 2023

Kuidas kandidaatide testimisega raha säästa?

Tripod viib personalispetsialistide- ja juhtide töö tõhustamiseks läbi erinevaid psühholoogilisi teste ning annab neile teaduspõhised tõlgendused. Testide kaasamine värbamisprotsessi aitab madala aja- ja rahakuluga selgitada välja parim võimalik kandidaat ning vältida värbamisvigu. Teste kasutatakse tavapäraselt lõppkandidaatide hindamiseks.   Psühholoogilised testid jagunevad kahte rühma Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust […]

Blogi Testid
Kui täpselt on võimalik testida tööle kandideerija vaimset võimekust?
08 vee 2023

Kui täpselt on võimalik testida tööle kandideerija vaimset võimekust?

Iga värbamisprotsessi tulemus võiks olla pikaajaline ja kvaliteetne töösuhe, kus nii tööandja kui ka töötaja soovid ja ootused on täidetud. Selle saavutamisele aitab kaasa põhjalik ja läbimõeldud värbamis- ja hindamisprotsess. Personalispetsialistide ja -juhtide töö tõhustamiseks viib Tripod läbi erinevaid psühholoogilisi teste ning annab neile teaduspõhised tõlgendused. Nii on tõenäosus sobiva töötaja leidmiseks ja tema organisatsioonis […]

Blogi Testid
Kuidas toetada tegevuskavade elluviimist?
19 jaa 2023

Kuidas toetada tegevuskavade elluviimist?

Töötajate ja juhtide tulemuslik kaasamine Oleme viimastel aastatel läbi viinud palju meeskonna coaching’ul ja väärtustaval lähenemisel (Appreciative Inquiry) põhinevaid töötubasid organisatsiooni terviseuuringu tulemustega edasi töötamiseks. Nii väiksemate tiimide, suuremate osakondade, tippjuhtkondade kui ka laiendatud juhtkondadega. Samuti koolitanud juhte ise töötubasid modereerima.  Töötoa tulemusena valmivad tegevuskavad kõige olulisemate arengueesmärkide elluviimiseks. Iga meeskonnaga keskendume eeskätt tegevustele, mida […]

Blogi
Mis kasu on meeskonna coachingust pärast organisatsiooni-uuringut?
02 nov 2022

Mis kasu on meeskonna coachingust pärast organisatsiooni-uuringut?

Seda küsis Eesti Töötukassa osakonnajuhtidelt, kes olid kasutanud meeskonna coachingu teenust. Jagame tulemusi ka teiega 😊. Eesti Töötukassa viib koostöös Tripodiga igal aastal läbi põhjaliku organisatsiooniuuringu. Lisaks organisatsiooniüleste teemade ülevaatele saab iga juht oma osakonna tulemuste raporti. Soovi korral on tulemuste lahtimõtestamiseks, uute sihtide seadmiseks ja tegevusplaani koostamiseks juhil võimalik kutsuda appi meeskonna coach – […]

Blogi Coaching
Sotsiaalministeeriumi kogemus: kuidas luua kõiki kaasates organisatsiooni arendusplaan?
19 okt 2022

Sotsiaalministeeriumi kogemus: kuidas luua kõiki kaasates organisatsiooni arendusplaan?

Organisatsiooni arendustegevustes on sageli võtmeroll tugeval personalijuhil. Jagame Sotsiaalministeeriumi kogemust, kus uuringu läbiviimist ja jätkutegevusi vedas eest personalijuht Merike Kim. Tripod viis Sotsiaalministeeriumis läbi heaolu-uuringu, mis põhines organisatsiooni terviseuuringu metoodikal. Tulemusi tutvustati kõigepealt kõikidele töötajatele, et tööpere saaks võimalikult kiiresti esmase pildi olukorrast. Järgnesid arutelud tippjuhtkonnas, seejärel tiimides. Iga juht vedas oma tiimi tulemuste arutelu – […]

Blogi
Kuidas liikuda edasi organisatsiooniuuringu tulemustega?
11 okt 2022

Kuidas liikuda edasi organisatsiooniuuringu tulemustega?

Artiklis tuleb juttu, milliseid arendustegevusi soovitame teha pärast organisatsiooniuuringut ja mis teenustega omalt poolt toeks oleme. Autor: Liisa Raudsepp Organisatsioon on elav ja keerukas süsteem, kus toimub korraga väga palju protsesse. Väikese organisatsiooni seisund on sageli tunnetatav n-ö käigu pealt, vestlustest kohvinurgas ja õhkkonnast koosolekutel. Suuremates organisatsioonides on aga toimuva mõistmiseks otstarbekas viia läbi uuring.nnÜks […]

Blogi Uuringud
GALERII: Tripod X personalikonverents “Kuidas taltsutada täiuslikku tormi?”
22 sep 2022

GALERII: Tripod X personalikonverents “Kuidas taltsutada täiuslikku tormi?”

Tuntud Tripodi HR-teemaline konverents tuli ja oli taas! Siirad tänusõnad kõikidele osalejatele ning kniks ja kraps esinejatele!nnOleme juba saanud palju positiivset tagasisidet ning kasutame seda saadud energiat tulevaks, mis üsna pea ka teie ees!

Blogi
Kuidas leida sobivat testi ja kuidas teste praktikas kasutada?
25 juu 2022

Kuidas leida sobivat testi ja kuidas teste praktikas kasutada?

Sul on vaja kedagi kiiresti hinnata? Tutvu meie hindamisteenusega.

Blogi Uuringud
Miks on klassikalised psühholoogilised testid tänapäeval ikka veel aktuaalsed?
25 juu 2022

Miks on klassikalised psühholoogilised testid tänapäeval ikka veel aktuaalsed?

Põhjuseks on teatud testide kõrge ennustusväärtus kandidaadi tulevase tööedu osas. Uurides personali valikul kasutatud meetodi ja kandidaadi hilisema tööedu seost, on selgunud, et testidega mõõdetud vaimne võimekus on üks paremaid töösoorituse ennustajaid. Tabelis 1 on näha kokkuvõte Schmidti ja Hunteri (1998) meta-analüüsist 85 aasta jooksul läbi viidud uuringute põhjal – kui suure tõenäosusega õnnestuks leida […]

Blogi Uuringud
Tagasiside COOP Pangalt – organisatsiooni terviseuuring
29 2022

Tagasiside COOP Pangalt – organisatsiooni terviseuuring

Oleme värskelt lõpetanud @COOP Pank AS organisatsiooni terviseuuringu projekti! ⚡ Soovime teiega jagada väga rõõmustavat tagasidet COOP Pank personalijuhi Janika Valliste poolt. „Hindame väga kõrgelt uuringutulemuste detailsust ja analüütilist lähenemist tulemuste tutvustamisel. Samuti võrdlusbaase teiste organisatsioonidega ja trendidega kaasas käimist nii Eesti kui rahvusvahelistes ettevõtetes. Tripod aitab kaasata töötajaid maksimaalse vastamismäära saavutamisel, mis on väga […]

Blogi Uuringud
COVID-19 mõju avaliku sektori töötajate pühendumusele – ajutine nähtus või püsiv muutus?
11 vee 2022

COVID-19 mõju avaliku sektori töötajate pühendumusele – ajutine nähtus või püsiv muutus?

Autor: Deniss Kovaljov, uuringute spetsialist Tööandja jaoks on oluline, et tema töötajad oleksid motiveeritud ning organisatsioonile pühendunud. Teatavasti on olnud aga viimased kaks aastat koroonakriisi tõttu avaliku sektori töötajatele eriti kurnavad, näiteks vaimse tervise aspektist. Sellest tulenevalt on huvitav heita pilku ka COVID-19 mõjule töötajate pühendumusele– kas ja milline see mõju on olnud ning millised […]

Blogi
Andmebaasiotsing
01 vee 2022

Andmebaasiotsing

Andmebaasiotsingu puhul otsime sobivaid kandidaate erinevatest avalikest andmebaasidest (nt LinkedIn, tööportaalid, meie enda kontaktvõrgustik). Võtame ühendust nende kandidaatidega, kes on oma CV avalikustanud ja kinnitanud sellega soovi tööpakkumisi saada. Andmebaasidest sobivate kandidaatide leidmiseks võib kuluda väga palju aega või satub lõppvalikusse tegelikult sobimatuid kandidaate. Siin saamegi abiks olla – meil on põhjalik andmebaaside kasutamise kogemus, tänu […]

Blogi Värbamine
Avalik konkurss
01 vee 2022

Avalik konkurss

Avaliku konkursi ehk avaliku otsingu raames avaldame töökuulutuse kliendiga kokku lepitud meediakanalites (nt ajalehtedes, sotsiaalmeedias, tööportaalides, erialaseltside infokirjades või sisuturundusena). Kõigi kandideerinute hulgast selgitame välja sobivaimad. Kogemuse põhjal oskame soovitada parimaid lahendusi töökuulutuse koostamiseks ja meediakanalite valikuks. Tasub tähele panna, et avalik otsing on hea võimalus tööandja maine kujundamiseks ja avalikkusele info edastamiseks. Värbamisega tegelevad

Blogi Värbamine
Küsi meilt