09.07.2023

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis.

Eeltöö

Eeltöö etapis kohtutakse koostööpartneriga nende ootuste selgitamiseks ja lepitakse kokku uuringuga seotud üksikasjad. Väga tähtis on kaasata ka organisatsiooni tippjuht, sest just tema on 360-kraadi uuringu läbiviimisel oluline eestkõneleja ja osaliste motiveerija.

Samuti selgitatakse välja, kas organisatsioonil on juba olemas metoodika või on see vaja välja töötada. Metoodika peab kindlasti vastama konkreetse organisatsiooni vajadustele ning uuringus osalevaid juhte kõnetama.

Metoodika väljatöötamine

360-kraadi tagasiside uuringu oluline komponent on metoodika, mille alusel koostatakse ka küsimustik uuringu läbiviimiseks. Metoodika on olemuselt juhtide kompetentsimudel, mis sisaldab kõiki organisatsiooni jaoks olulisi kompetentse, mis teevad juhist hea juhi. Paljudel organisatsioonidel on juba hästi toimiv kompetentsimudel olemas, kuid selle puudumisel aitab Tripod metoodika välja töötada.

Metoodika arendamine koosneb mitmest sammust. Metoodika arendamisel kasutatakse organisatsiooni juhtimispõhimõtteid, väärtuseid ja muid olemasolevaid dokumente. Tripodi konsultandid koostavad saadud sisendi põhjal metoodika algversiooni, mida tutvustatakse koostööpartneri töögrupile ühe või mitme töötoa raames. Töötoas vaadatakse metoodika läbi ning tehakse kompetentsides ja neid kirjeldavates tegevusnäitajates vajalikud muudatused. Pärast töötuba tehakse viimased parandused ja kinnitatakse lõppversioon koostööpartneriga.

Kommunikatsioon ja eelhäälestamine

Kuna 360-kraadi tagasiside uuringuga seoses võib osalejatel olla hirme või kahtluseid, on oluline rõhutada, et meetodi põhieesmärk on juhtide arendamine. Hirmude maandamiseks on vajalik piisav kommunikatsioon ning läbipaistvus uuringu kõikides etappides. Kommunikatsiooniga saab tegelema hakata juba eeltöö käigus: vahetult enne küsitlusperioodi aitab Tripod läbi viia tutvustusürituse, kus osalistele antakse ülevaade kõikidest uuringuga seotud detailidest ning juhised kasuliku tagasiside edastamiseks.

Küsitlusperiood

Küsitlusperioodi alguses saadetakse töötajate meiliaadressidele uuringukutsed ja link küsimustikule. Ankeedis on veel kord kirja pandud tagasiside andmise juhised, kus erilist tähelepanu pööratakse kommentaaride lisamisele. Küsitlusperioodi ajal on võimalik saata meeldetuletusi töötajatele, kes ei ole veel vastanud. Küsimustikku märgitud vastused salvestuvad otse Tripodi andmebaasi ja küsitlusperioodi lõppedes alustame analüüsidega. Tripodi küsitlussüsteem asub meie enda serverites ja on turvaline.

Tagaside esitamine

Uuringu käigus kogutud tagasiside vormistatakse igale juhile individuaalse tulemusraportina. Raportite koostamiseks kasutame kirjeldavat statistikat ja seoste analüüse. Raportid on lihtsasti loetavad: kasutame sisukaid ja loogilisi jooniseid ja tabeleid, mis edastavad võimalikult palju väärtuslikku informatsiooni. Lisaks numbrilise tagasiside kokkuvõtetele sisaldab raport ka juhtidele kirjutatud kommentaare. Avatud kommentaaridest tulnud informatsiooni kasutatakse tagasisidevestlusel numbrilise tagasiside selgitamiseks ja peamiste arenguvajaduste väljatoomiseks. Lisaks aitavad kommentaarid juhtidel sõnastada prioriteetsemaid arendustegevusi.

Tagasisidevestlused coach’iga

Meie aastatepikkune kogemus on näidanud, et juht saab uuringust kõige rohkem kasu siis, kui tal on võimalus uuringutulemused kogenud konsultandi abiga ise lahti mõtestada ning endale arengueesmärke seada. Seetõttu kasutame individuaalraportite lahtimõtestamisel tagasisidevestlusi. Seejuures on võimalik, et juht ise dokumenteerib vestlust ehk vestluse lõpuks paneb kirja oma peamised arengueesmärgid järgmiseks perioodiks, samuti alaeesmärgid ning esimesed sammud. Selleks saame kasutada spetsiaalset vormi küsimustiku lõpus. See tähendab iga hinnatava puhul ca 1,5 h pikkust kohtumist (või tagasisidevestlust veebi vahendusel) Tripodi coach’iga, kes aitab juhil oma tulemusi lahti mõtestada ning seada motiveerivaid arengueesmärke.

Kui ka Sina oled mõelnud 360-kraadi tagasiside uuringu läbiviimisele oma organisatsioonis, võta meiega julgelt ühendust!

Anname nõu ja aitame läbi mõelda, kuidas saaksime just sinu organisatsiooni juhte toetada.

Sarnased uudised

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?
30 aug 2023

Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring. Mis on 360-kraadi tagasiside uuring? 360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet […]

Blogi
Töötajakogemuse hindamine ehk Organisatsiooni terviseuuring
01 aug 2023

Töötajakogemuse hindamine ehk Organisatsiooni terviseuuring

Iga organisatsiooni edu sõltub töötajate heaolust ja rahulolust. Positiivne töötajakogemus mitte ainult ei soodusta tootlikku töökeskkonda, vaid suurendab ka töötajate hoidmist ja kaasamist. Selle saavutamiseks aitame organisatsioonidel läbi viia organisatsiooni terviseuuringut, et hinnata töötajate üldist kogemust. Selles artiklis süveneme samm-sammult organisatsiooni terviseuuringu läbiviimise protsessi – mida teha, et uuring õnnestuks kõige paremini.  1. Eeltöö ja […]

Blogi
Küsi meilt