05.28.2024

Juba hulk aastaid tuleb organisatsioonide puhul tüüpilisena esile vajadus  parandada koostööd üksuste vahel. Läinud aastal meie toel organisatsiooniuuringu läbi viinud ettevõtetest ligikaudu 85% luges oma peamiseks arenguvajaduseks just üksustevahelist koostööd.  Sel puhul tekib juhtidel tihti küsimus, kuidas seda valdkonda põhjalikumalt kaardistada, et olukorda kogutud info põhjal hiljem parandada. Siin ongi abi koostööuuringust. 

Koostöö põhjalik kaardistamine 

Koostööuuringu põhieesmärk on saada aru, millised üksused ja kui hästi omavahel koostööd teevad. Selle jaoks ei ole vaja keerulise struktuuriga pikka küsimustikku. Anname igale vastajale võimaluse ise valida, millisele üksusele ta soovib tagasisidet anda, samuti saab ta lisada oma hinnangutele kommentaare. Nii saavad töötajad tagasisidet anda just nendele üksustele, kellega nad päriselt kokku puutuvad, tänu millele on info kvaliteetne ja kirjeldab tegelikku olukorda. 

Kvalitatiivse tagasiside jõud 

Meie koostööuuringu suurimaks tugevuseks on suunatud kvalitatiivne tagasiside. Kuna iga vastaja saab ise valida, millisele üksusele ta täpselt tagasisidet annab, siis saame kindlad olla, et antavad kommentaarid on sisulised. Paljude organisatsioonide jaoks on olnud keeruline sellist tagasisidet lihtsasti kokku võtta ja analüüsida. Selle jaoks oleme loonud oma uuringusüsteemis lahenduse, mis lubab igal üksusel välja võtta oma tagasiside raporti, kust on ühtlasi näha, millisest üksusest on kommentaarid tulnud. Selliselt saab iga üksuse juht ja ka meeskond paremini aru, kus on nende koostöös tugevad kohad ning millele tasub tulevikus rohkem tähelepanu pöörata. 

Intuitiivsed raportid 

Kõik juhid saavad oma üksuse kohta ka kvantitatiivset ehk numbrilisi hinnanguid sisaldava ülevaate. Sellele pääsevad juhid meie uuringusüsteemis ligi iseseisvalt, mis tähendab, et nad saavad oma tulemustega tööle hakata nii kiiresti, kui nad soovivad. Kombineerides kommentaaridena saadud kvalitatiivse tagasiside numbrilise tagasisidega kvantitatiivsest raportist, saavad juhid endale kogu muudatuste alustamiseks vajaliku sisendi. 

Kui soovid koostööuuringu kohta rohkem teada või seda oma organisatsioonis läbi viia, võta meiega ühendust uuringud@tripod.ee  

Similar news

Is e-coaching comparable to face-to-face coaching? Lessons learned
15 Dec 2022

Is e-coaching comparable to face-to-face coaching? Lessons learned

The present circumstances have compelled a number of coaches and trainers to take their activities online. Opinions vary from online contact ʻnot being quite the one’ to e-coaching, e-training and e-counselling working just fine and as required. What are the lessons to be learned from this intense period? Liisa Raudsepp, Coach and Trainer at Tripod, […]

Blog Coaching
01 Feb 2022

Recruitment or staff search

The basis for successful recruitment How long is the recruitment process? The recruitment process normally takes 4-6 weeks. After the search stage, we usually present to the client 3-5 candidates who meet the expectations described in the job profile best. We also collect references for the candidates, which helps make an informed decision. The price […]

Blog Recruitment
How to get most out of an engagement survey?
12 Oct 2021

How to get most out of an engagement survey?

It is well known that running an engagement survey is all about uncovering insights into your organization, such as strengths and development needs. However, questions remain on how to ensure that the participation rate is high, and the results are followed up. For meaningful action to occur that can create a lasting change on all […]

Blog Surveys
How to measure and improve cooperation in your organization?
23 Apr 2021

How to measure and improve cooperation in your organization?

It is well known that not all organizations function in identical ways; however, it is quite common for most of them to rely on strong teamwork. That is exactly why the key is a work environment that supports collaboration and cooperation amongst colleagues. Such an environment does not always emerge naturally, which poses the question […]

Blog Surveys
How to get most out of an engagement survey?
08 Apr 2021

How to get most out of an engagement survey?

It is well known that running an engagement survey is all about uncovering insights into your organization, such as strengths and development needs. However, questions remain on how to ensure that the participation rate is high, and the results are followed up. For meaningful action to occur that can create a lasting change on all levels of the organization, […]

Blog Surveys
Ask Us