fbpx

COVID-19 mõju avaliku sektori töötajate pühendumusele – ajutine nähtus või püsiv muutus?

Kõik blogipostitused

Autor: Deniss Kovaljov, uuringute spetsialist

Tööandja jaoks on oluline, et tema töötajad oleksid motiveeritud ning organisatsioonile pühendunud. Teatavasti on olnud aga viimased kaks aastat koroonakriisi tõttu avaliku sektori töötajatele eriti kurnavad, näiteks vaimse tervise aspektist. Sellest tulenevalt on huvitav heita pilku ka COVID-19 mõjule töötajate pühendumusele– kas ja milline see mõju on olnud ning millised on õiged sammud pühendumuse edasiseks juhtimiseks?

Kui me räägime pühendumusest, siis mõtestame seda Tripodis kui töötajate suhestumist oma tööülesannetega, olles neist kas haaratud (ing. k. engaged) või heitunud (ing. k. discouraged). Selleks et vaadelda COVID-19 kriisi mõju avaliku sektori töötajate pühendumusele,võtsime fookusesse 25 erineva avaliku sektori organisatsiooni ja ligikaudu 5800 töötaja pühendumuse näitajad aastavahemikul 2019-2021. Meie andmed (Tripodi organisatsiooniuuringute andmebaasi põhjal) näitavad järgmist:

Mida sellest järeldada? COVID-19 vapustas meid kõiki, tuues ellu ebakindlust ning peatades suuresti ka tööjõu liikumise, mida ilmneb ka meie organisatsiooniuuringute koondandmetest. Tulenevalt sellest tegi märkimisväärne osa avaliku sektori töötajatest oma tööd tavalisest kõrgema pühendumusega – töökoht tundus tavapärasest väärtuslikum ning olulisem. Praeguseks on nii enamik avaliku sektori töötajaid kui ka tööandjaid kohanenud kriisist tulenenud muutustega ning on suutnud efektiivselt korraldada nii kaugtöö kui ka leidnud võimalusi kontorisse naasmiseks neile, kes on seda igatsenud.

Stabiilsuse tekkimine soodustab võimalust taas  hakata mõtlema objektiivsemalt nii tööülesannete sisule kui ka ootustele oma töö osas. Sellest on kasvanud ka neutraalsete hoiakutega avaliku sektori töötajate osakaal, kes ei ole oma tööülesannete suhtes heitunud, kuid ei täida neid ka pühendunult ega innukalt. Siit on võimalik järeldada ka seda, et väliste tegurite (COVID-19, järsk üleminek kaugtööle ning üldine ebastabiilsus töökohas) mõju avaliku sektori töötajate pühendumusele on pigem ajutine.

Töötajate pühendumust tuleks juhtida teadlikult ning järjepidevalt, kuid iseseisvalt seda teha võib olla keeruline. Kui sooviksid abi oma organisatsiooni töötajate pühendumuse uurimise ning seejärel ka aktiivse ja teadliku juhtimisega, vaata lähemalt, kuidas seda teha koos Tripodiga.