02.11.2022

Autor: Deniss Kovaljov, uuringute spetsialist

Tööandja jaoks on oluline, et tema töötajad oleksid motiveeritud ning organisatsioonile pühendunud. Teatavasti on olnud aga viimased kaks aastat koroonakriisi tõttu avaliku sektori töötajatele eriti kurnavad, näiteks vaimse tervise aspektist. Sellest tulenevalt on huvitav heita pilku ka COVID-19 mõjule töötajate pühendumusele– kas ja milline see mõju on olnud ning millised on õiged sammud pühendumuse edasiseks juhtimiseks?nnKui me räägime pühendumusest, siis mõtestame seda Tripodis kui töötajate suhestumist oma tööülesannetega, olles neist kas haaratud (ing. k. engaged) või heitunud (ing. k. discouraged). Selleks et vaadelda COVID-19 kriisi mõju avaliku sektori töötajate pühendumusele,võtsime fookusesse 25 erineva avaliku sektori organisatsiooni ja ligikaudu 5800 töötaja pühendumuse näitajad aastavahemikul 2019-2021. Meie andmed (Tripodi organisatsiooniuuringute andmebaasi põhjal) näitavad järgmist:

Mida sellest järeldada? COVID-19 vapustas meid kõiki, tuues ellu ebakindlust ning peatades suuresti ka tööjõu liikumise, mida ilmneb ka meie organisatsiooniuuringute koondandmetest. Tulenevalt sellest tegi märkimisväärne osa avaliku sektori töötajatest oma tööd tavalisest kõrgema pühendumusega – töökoht tundus tavapärasest väärtuslikum ning olulisem. Praeguseks on nii enamik avaliku sektori töötajaid kui ka tööandjaid kohanenud kriisist tulenenud muutustega ning on suutnud efektiivselt korraldada nii kaugtöö kui ka leidnud võimalusi kontorisse naasmiseks neile, kes on seda igatsenud.

Stabiilsuse tekkimine soodustab võimalust taas  hakata mõtlema objektiivsemalt nii tööülesannete sisule kui ka ootustele oma töö osas. Sellest on kasvanud ka neutraalsete hoiakutega avaliku sektori töötajate osakaal, kes ei ole oma tööülesannete suhtes heitunud, kuid ei täida neid ka pühendunult ega innukalt. Siit on võimalik järeldada ka seda, et väliste tegurite (COVID-19, järsk üleminek kaugtööle ning üldine ebastabiilsus töökohas) mõju avaliku sektori töötajate pühendumusele on pigem ajutine.nnTöötajate pühendumust tuleks juhtida teadlikult ning järjepidevalt, kuid iseseisvalt seda teha võib olla keeruline.

Kui sooviksid abi oma organisatsiooni töötajate pühendumuse uurimise ning seejärel ka aktiivse ja teadliku juhtimisega, vaata lähemalt, kuidas seda teha koos Tripodiga.

Sarnased uudised

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?
30 aug 2023

Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring. Mis on 360-kraadi tagasiside uuring? 360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet […]

Blogi
Küsi meilt