05.30.2023

Tehisintellekt ehk artificial intelligence (AI) on hetkeseisuga üks kiiremini arenevaid tehnoloogia valdkondasid kogu maailmas. Üha võimekamad AI süsteemid aitavad automatiseerida ja lihtsustada erinevate ametikohtade tööprotsesse, muutes need efektiivsemaks ja produktiivsemaks. Oma kättesaadavuse ja pideva arengu tõttu mõjutab AI juba täna kogu tööturgu.

Tehisintellekti kiire ja pöörane areng on aga pannud paljud inimesed muretsema, et sellega kaasneb ka teatud ametikohtade kadumine. Kuidas AI tööturgu mõjutama hakkab ja milline roll on selles vaimsel võimekusel?

Tehisintellekti areng mõjutab tervet tööturgu

Tänaseks on tehisintellekt muutunud üsna üldsõnaliseks terminiks – see kirjeldab arvutiprogrammide võimekust lahendada ülesandeid ja probleeme, mida tavapäraselt teevad inimesed. 

Tehisintellekti mõju tööturule on väga mitmetahuline. On tõsi, et tehisintellekti areng hakkab erinevate ametikohtade tööprotsesse üha enam mõjutama ning see, et ühel hetkel teatud ametikohad oma praegusel kujul kaovad, on möödapääsmatu. 

See aga ei tähenda massilist töökohtade kadumist, pigem muutub töölaad ning tööjaotus inimese ja tehisintellekti vahel. Samal ajal tekib ka uusi töökohti, sest vajadus spetsialistide järgi, kes oskavad tehisintellekti süsteeme arendada ja hallata, kasvab eksponentsiaalselt. 

Kuigi hetkel võib veel tunduda, et tehisintellekti kasutamine on valikuline ja piirdub teatud ametikohtadega, näiteks turundus ja IT, saab tulevikus AI-st laialt kasutusel olev töövahend. See aitab muuta tööprotsessid tõhusamaks ja vähem ajakulukaks. 

Tööprotsessi muutus ajalises võtmes

Tööprotsessi etappide mõistmine on oluline arusaamaks, kuidas erinevad tegevused ja ülesanded omavahel seostuvad ning kuidas protsessi paremini juhtida. Kui analüüsida tavapärast tööprotsessi ning jagada see piltlikult erinevateks etappideks, hõlmab see järgnevaid tegevusi: 

  • Probleemi mõtestamist – selgitatakse välja probleemi olemus, pidades silmas probleemistiku konteksti (sektor, organisatsioon, kultuur, väärtused jm).
  • Lahenduskäigu püstitamist – mõtestatakse, planeeritakse ning sõnastatakse detailselt mõtestatud tegevuse eesmärk ja lahenduskava. 
  • Mõtestatud tegevust – rakendatakse kindlaid tegevusi ja meetodeid probleemi lahendamiseks. 
  • Tulemuste redigeerimist – vaadatakse tulemused üle, hinnatakse nende kvaliteeti ja efektiivsust ning tehakse kohandusi. 
  • Kontekstis rakendamist – integreeritakse tulemused töötegevusse.

Täna on tööprotsessi peamine fookus suunatud mõtestatud tegevusele, mis on inimese jaoks kõige suurem aja- ja energiakuluga ning nõuab kriitilist mõtlemist, loovust ja otsustusvõimet.

Tehisintellekti arenguga saab tööprotsessi kõige olulisemaks osaks probleemi mõtestamine ning probleemi ja lahenduse püstitamine – kokkuvõtlikult öeldes tehisintellektile sisendi andmine. Nii saab inimese suurimaks väljakutseks olema arusaam sellest, mis probleemi ja millises kontekstis ta lahendama hakkab. Praeguseni kõige mahukam etapp tööst ehk mõtestatud tegevus saab tehisintellekti ülesandeks. 

Mis seos on tehisintellektil ja vaimsel võimekusel?

Kuigi tehisintellekt aitab teatud tööülesandeid automatiseerida, on spetsialisti vaimne võimekus töö tegemisel äärmiselt tähtis. Inimesel peab tehisintellektile sisendi andmiseks olema võime probleeme ja nende konteksti mõista ja sõnastada. Veelgi olulisem on oskus analüüsida tehisintellekti genereeritud tulemusi ja hinnata nende vastavust meie ootustele ning sobivust tööprotsessi kaasamiseks. 

Laiahaardelise konteksti mõistmine, sügavam analüüs, loogiline mõtlemine, asjakohaste sisendite andmine ja tulemuste kontrollimine on kõik seotud vaimse võimekusega. Töötaja vaimne võimekus peab käima töö keerukusega kooskõlas, vastasel juhul jäädakse hätta.

Seega on vaimne võimekus oluline komponent tööprotsessis, mida tehisintellekt asendada ei suuda. 

Tehisintellekt toob väljakutseid ja võimalusi

Tehisintellekti ajastu on alles alguses! Täna on AI pidevas õppimis- ja arenguprotsessis ning sellest tulenevad tööprotsesside muutused, millega kaasnevad nii väljakutsed kui ka võimalused, on paratamatus. 

Muutuste valguses on oluline mõista, kuidas tehisintellekt saab toetada ja täiendada meie oskusi ning kuidas saame selle potentsiaali oma töös maksimaalselt ära kasutada. Tänu tehisintellektile on võimalik automatiseerida teatud tööülesandeid, mis omakorda annab meile võimaluse suunata oma vaimne potentsiaal keerukamate ülesannete lahendamisele, mis nõuavad sügavamat analüüsi ja loovat mõtlemist. 

Tehisintellekti potentsiaali mõtestamine konkreetse positsiooni raames, olgu see juht või spetsialist, avab uusi võimalusi ja suurendab meie tõhusust. Olles teadlikud tehisintellekti potentsiaalist ja selle mõjust tööprotsessidele, saame oskuslikumalt eesmärgistada, kujundada ja arendada oma karjääri ning selleks vastavaid tegevusi.

Elise Vurma
Psühholoogilise testimise tootegrupijuht
Kaasautor: Renate Kapp, VAAS agentuur

Sarnased uudised

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?
30 aug 2023

Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring. Mis on 360-kraadi tagasiside uuring? 360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet […]

Blogi
Küsi meilt