Tripod Team on meeskondadele mõeldud isiksuseküsimustik, mis pakub teaduspõhist ja sisukat alternatiivi turul saadaolevatele meeskonna arendamise tööriistadele.

Test aitab süvitsi mõista meeskonnaliikmete omavahelisi erinevusi, leida igasse rolli sobivaim meeskonnaliige ning kõige tõhusamad võimalused koostöö hoidmiseks ja arendamiseks.

Miks kasutada Tripod Teami?

  • Esmakordse uuendusena sisaldab testi tulemus põhjalikke ja praktilisi soovitusi juhile.
  • Teaduspõhine, professionaalne ning põhjalik, võimaldades meeskonda hästi tundma õppida.
  • Vastab kõikidele mõõtevahenditele mõeldud standarditele, on publitseeritud ning seetõttu usaldusväärne tööriist, tegemaks meeskonnas olulisi otsuseid.

Kellele on Tripod Team mõeldud?

Erinevatele meeskondadele koostöö edendamiseks ja arengu toetamiseks.

Millal peaks Tripod Teami kasutama?

  • Kui tundub, et meeskonna potentsiaal ei ole täielikult ära kasutatud,
  • kui senised tegutsemismudelid ei toimi ning otsid uusi ja tõhusaid koostööviise.

Miks on meeskonna arendamisel oluline suunata tähelepanu meeskonnaliikmete individuaalsetele erinevustele, mitte tegeleda vaid käitumisega?

Individuaalsed erinevused ja isiksus tervikuna on ennustusväärtuselt tulevikukäitumiste suhtes püsiv ja usaldusväärne. Mõistes, millised me inimestena tegelikult oleme, saame sisukalt ja tulemuslikult toetada just meeskonnaliikmete individuaalsust arvestavate koostööviiside juurutamist.

Tutvu näitega: Leo lugu (isiksus ja käitumine)

Leo lugu annab meile hea ülevaate sellest, kuidas isiksuse baasomadused (näiteks ekstravertsus “Suure viisiku” teooria valguses) mängivad olulist rolli inimese kohanemisvõimes ja edus erinevates töökeskkondades, samas kui käitumine võib muutuda vastavalt olukorrale.

Leo isiksuseomadused “Suure viisiku” järgi:

  • Ekstravertsus: kõrge – Leo on väga seltskondlik, energiline ja armastab suhelda.
  • Sõbralikkus: kõrge – Leo on koostööaldis ja soe inimene.
  • Avatus uuele: keskmine – ta on uuendustele avatud, kuid eelistab siiski läbiproovitud meetodeid.
  • Kohusetunne: keskmine – Leo on küll usaldusväärne, kuid vahel võib tema entusiasm uute võimaluste suhtes viia tähelepanu hajumiseni.
  • Emotsionaalne stabiilsus: kõrge – Leo on üldiselt optimistlik ja tuleb stressiga hästi toime.

Suurettevõttes: Leo töötas varem rahvusvahelises ettevõttes, kus tema igapäevane töö oli hästi struktureeritud, infot vahetati peamiselt e-kirjade ja veebikoosolekute kaudu. Selles rollis sai Leo hästi hakkama ning juhtidelt positiivset tagasisidet. Samas tundis ta ise puudust vahetust suhtlusest ja võimalusest uusi mõtteid kohe töökaaslastega arutada. Ka muutus töö pikapeale liiga etteaimatavaks ja rutiinseks, uusi väljakutseid ei olnud.

Idufirmas: suurettevõttest palgati Leo idufirmasse, mis vajas energilist ja suhtlemisaldist müügijuhti. Uues rollis oli Leo ülesanne osaleda müügitegevuste kavandamisel, leida uusi kliente ja hoida nendega häid suhteid. See nõudis värskeid ideid, pidevat suhtlemist ja võrgustiku laiendamist. Idufirma paindlik ja muutlik keskkond pakkus talle just seda, mida ta vajas – võimalust kasutada oma ekstravertsust, luua tähendusrikkaid suhteid ja mõjutada positiivselt nii kliente kui ka kolleege. Lisaks tööandja tunnustusele tundis Leo ka ise, et töö võimaldab tal oma tugevaid külgi kasutada ning pingutust kroonib selge tulemus.

Käitumise muutlikkus vs. isiksuse stabiilsus: Leo tegutsemine kahes eri rollis näitab selgelt, kuidas sama inimene võib erinevates keskkondades käituda üsnagi erinevalt. Suurettevõte ootas temalt kindlate reeglite ja protseduuride järgimist. See ei olnud Leo jaoks probleem, kuid pani tegevuse kindlatesse raamidesse ja suhtlusvõimalused olid piiratud. Idufirmas sai Leo oma ekstravertsust märksa vabamalt väljendada ja hulga rohkem ka töös rakendada, mis viis suurema rahulolu ja eduni.

Kuigi inimene suudab oma käitumist kohandada vastavalt keskkonnale ja talle pandud ootustele, on isiksuse baasomadused (nagu seesama ekstravertsus) püsivad. Need käivad inimesega kaasas eri rollides ja võimaldavad ühtlasi hinnata tema potentsiaali tulla toime eri oludes ja erinevate ülesannetega.

Leo lugu näitab, kuidas isiksuseomadused võivad aidata inimestel leida enda jaoks kõige sobivama töökeskkonna ja -rolli, mistõttu nende ennustusväärtus ületab ainult käitumise põhjal antud hinnanguid.

Loe lähemalt Tripod Team koolitusest SIIT!

Küsi meilt