10.11.2022

Artiklis tuleb juttu, milliseid arendustegevusi soovitame teha pärast organisatsiooniuuringut ja mis teenustega omalt poolt toeks oleme.

Autor: Liisa Raudsepp

Organisatsioon on elav ja keerukas süsteem, kus toimub korraga väga palju protsesse. Väikese organisatsiooni seisund on sageli tunnetatav n-ö käigu pealt, vestlustest kohvinurgas ja õhkkonnast koosolekutel. Suuremates organisatsioonides on aga toimuva mõistmiseks otstarbekas viia läbi uuring.nnÜks põhjalik ja põnev viis organisatsiooni tervise kaardistamiseks on Tripodi organisatsiooni terviseuuring. Tervisekontrollis võib käia ka siis, kui erilisi kaebusi ei esinegi – uuringu tulemusena on võimalik edendada veelgi organisatsiooni heaolu. Ent leida ka ravi probleemidele.

Kuidas arendada organisatsiooni terviseuuringu põhjal ja millist tuge pakub Tripod?

Lähtudes väärtustava lähenemise (Appreciative Inquiry) põhimõtetest, aitame organisatsioonil välja valida kõige olulisemad teemad, mille ühisel lahtimõtestamisel ja lahendamisel oleks kõige suurem mõju inimeste heaolule ja tulemuslikkusele. Teemade käsitlemisel võib liikuda nii ülalt alla kui ka alt üles – koostades esmalt organisatsiooniülese tegevuskava ja seejärel meeskondlikud tegevuskavad, või vastupidi.

Tripod viib läbi juhtide töötuba, kus kõikide juhtide osalusel mõtestatakse organisatsiooni kõige olulisemad tugevused ja arenguvajadused, seatakse arengueesmärgid ja luuakse tegevusplaanid nende saavutamiseks. Samasugune protsess võiks toimuda igas meeskonnas.

Selleks pakume juhtidele modereerimisoskuste koolitust, mis sisaldab praktilist protsessi ja võtteid meeskonna tulemuslikuks kaasamiseks ja lahenduskeskse koosoleku läbiviimiseks. Protsessi boonuseks on positiivne õhkkond ja inimeste kõrgenenud motivatsioon kohapeal välja töötatud lahendusi ellu viia. Modereerimisoskuste koolitusel võiksid osaleda ka personalipartnerid, kes saavad vajadusel olla juhile toeks töötoa läbiviimisel.

Veel pakume võimalust meeskonna coaching’uks uuringutulemuste baasil – see sisaldab samasid etappe nagu juhtide töötuba, lisaks toetame jätkukohtumistega tegevuskava elluviimist. Seame koos meeskonna juhiga coaching’ule selge fookuse ja nõustame juhti edasise töö osas meeskonnaga.

Senised kogemused organisatsioonide arendamisel on olnud väga positiivsed – oleme teinud koostööd  järgmiste organisatsioonidega: Elering, Alexela, Playtech, Keskkonnaamet, Eesti Töötukassa, Sotsiaalministeerium, Maru Ehitus jne.

Kui oled huvitatud organisatsiooni arendusteenustest, võta ühendust: liisa.raudsepp@tripod.ee

Sarnased uudised

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?
30 aug 2023

Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring. Mis on 360-kraadi tagasiside uuring? 360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet […]

Blogi
Küsi meilt