10.11.2022

Artiklis tuleb juttu, milliseid arendustegevusi soovitame teha pärast organisatsiooniuuringut ja mis teenustega omalt poolt toeks oleme.

Autor: Liisa Raudsepp

Organisatsioon on elav ja keerukas süsteem, kus toimub korraga väga palju protsesse. Väikese organisatsiooni seisund on sageli tunnetatav n-ö käigu pealt, vestlustest kohvinurgas ja õhkkonnast koosolekutel. Suuremates organisatsioonides on aga toimuva mõistmiseks otstarbekas viia läbi uuring.nnÜks põhjalik ja põnev viis organisatsiooni tervise kaardistamiseks on Tripodi organisatsiooni terviseuuring. Tervisekontrollis võib käia ka siis, kui erilisi kaebusi ei esinegi – uuringu tulemusena on võimalik edendada veelgi organisatsiooni heaolu. Ent leida ka ravi probleemidele.

Kuidas arendada organisatsiooni terviseuuringu põhjal ja millist tuge pakub Tripod?

Lähtudes väärtustava lähenemise (Appreciative Inquiry) põhimõtetest, aitame organisatsioonil välja valida kõige olulisemad teemad, mille ühisel lahtimõtestamisel ja lahendamisel oleks kõige suurem mõju inimeste heaolule ja tulemuslikkusele. Teemade käsitlemisel võib liikuda nii ülalt alla kui ka alt üles – koostades esmalt organisatsiooniülese tegevuskava ja seejärel meeskondlikud tegevuskavad, või vastupidi.

Tripod viib läbi juhtide töötuba, kus kõikide juhtide osalusel mõtestatakse organisatsiooni kõige olulisemad tugevused ja arenguvajadused, seatakse arengueesmärgid ja luuakse tegevusplaanid nende saavutamiseks. Samasugune protsess võiks toimuda igas meeskonnas.

Selleks pakume juhtidele modereerimisoskuste koolitust, mis sisaldab praktilist protsessi ja võtteid meeskonna tulemuslikuks kaasamiseks ja lahenduskeskse koosoleku läbiviimiseks. Protsessi boonuseks on positiivne õhkkond ja inimeste kõrgenenud motivatsioon kohapeal välja töötatud lahendusi ellu viia. Modereerimisoskuste koolitusel võiksid osaleda ka personalipartnerid, kes saavad vajadusel olla juhile toeks töötoa läbiviimisel.

Veel pakume võimalust meeskonna coaching’uks uuringutulemuste baasil – see sisaldab samasid etappe nagu juhtide töötuba, lisaks toetame jätkukohtumistega tegevuskava elluviimist. Seame koos meeskonna juhiga coaching’ule selge fookuse ja nõustame juhti edasise töö osas meeskonnaga.

Senised kogemused organisatsioonide arendamisel on olnud väga positiivsed – oleme teinud koostööd  järgmiste organisatsioonidega: Elering, Alexela, Playtech, Keskkonnaamet, Eesti Töötukassa, Sotsiaalministeerium, Maru Ehitus jne.

Kui oled huvitatud organisatsiooni arendusteenustest, võta ühendust: liisa.raudsepp@tripod.ee

Sarnased uudised

Kas Sinu organisatsioonis viimati läbi viidud uuring nõudis palju aega ja ressursse? Vii läbi tööalase heaolu uuring, mis on sujuv ja kiire!
20 juu 2024

Kas Sinu organisatsioonis viimati läbi viidud uuring nõudis palju aega ja ressursse? Vii läbi tööalase heaolu uuring, mis on sujuv ja kiire!

Tripodi uuringute meeskond viis kevadel taas läbi töörahulolu uuringu G4Si töötajate seas. Oleme Indrek Sarjasele, G4S personalidirektorile, väga tänulikud tema positiivse tagasiside eest. Juhul, kui ka Sina planeerid enda organisatsiooni töötajate heaolu hinnata, siis võta ühendust Tripodi uuringute meeskonnaga ja aitame kaasa mõelda.

Blogi
Kas juht peab olema töötaja coach? 
10 juu 2024

Kas juht peab olema töötaja coach? 

Tööelu ja tööga seotud kohustused nõuavad tänapäeval üha enam töötajalt võimet oma töö sisu mõtestada, iseseisvalt otsuseid vastu võtta, leida lahendusi tekkinud probleemidele. Ka juhi roll on sellega seoses muutunud- liikunud kontrollimisest ja juhendamisest  töötaja iseseisvuse ja professionaalse arengu toetamise suunas. Juhi hädavajalike kompetentside hulka kuulub üha enam coachiv juhtimisstiil, mis ei ole siiski päris […]

Blogi
Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 
28 mai 2024

Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 

Juba hulk aastaid tuleb organisatsioonide puhul tüüpilisena esile vajadus  parandada koostööd üksuste vahel. Läinud aastal meie toel organisatsiooniuuringu läbi viinud ettevõtetest ligikaudu 85% luges oma peamiseks arenguvajaduseks just üksustevahelist koostööd.  Sel puhul tekib juhtidel tihti küsimus, kuidas seda valdkonda põhjalikumalt kaardistada, et olukorda kogutud info põhjal hiljem parandada. Siin ongi abi koostööuuringust.  Koostöö põhjalik kaardistamine  […]

Blogi
Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 
16 apr 2024

Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 

Nüüdisaegne ärikeskkond on pidevas muutumises, kus tehnoloogia areng, ühiskondlikud suundumused ja majandustingimused kujundavad organisatsioonide tulemuslikkust ning töötajate pühendumust. Tänapäeva organisatsioonide ja töötajate muutuvatele vajadustele vastamiseks on vaja uuenduslikku ja paindlikku lähenemist organisatsiooniuuringutele.  Üle 13 aasta organisatsiooniuuringuid läbi viies on Tripod kogunud rikkaliku teadmiste ja kogemuste pagasi, mis on säilitanud ajas oma väärtuse. Nüüd, olles kuulanud […]

Blogi
Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Küsi meilt