04.12.2021

Tripodi kogemust jagab vanemkonsultant ja coach Liisa Raudsepp.

Mis on vahet karjäärinõustamisel ja outplacement’il?

Kui karjäärinõustamisse jõuab enamasti inimene omal initsiatiivil (ja ka rahakotil), siis outplacement ehk koondamisjärgne nõustamine on tööandja kingitus neile töötajatele, keda on tulnud koondada. Outplacement on kasulik nii töötajale kui tööandjale.

Koondamisjärgse nõustamise esimene teema on toimetulek koondamisega seotud tunnete ja mõtetega. Kui koondamine on tulnud ootamatult, võib see mõjuda küllaltki šokeerivalt. Ent ka siis, kui koondamised on ette teada, on enda koondamise läbielamine siiski raske.

Kõige levinum tunne seoses koondamisega on pettumus. Tuntakse, et ettevõte ei tegelikult ei väärtustanud mind ja see justkui tühistaks kogu eelneva positiivse kogemuse. Just seetõttu on oluline, et töötaja saaks neist tunnetest neutraalsel pinnal vestelda, et töökoha kaotuse valu rutem läbi elada ning jõuda konstruktiivse tegutsemise faasi. Tunnete läbitöötamine aitab koondamise sündmusega rahu teha ja jääda endise tööandja suhtes positiivselt meelestatuks. Leidub ka neid, kelle jaoks koondamine on teretulnud sündmus, kuna on ammu plaanitud töökohta vahetada, ent pole selleks piisavat impulssi leitud.nnTeine psühholoogiline teema, mis üles kerkib, on enesekindlus. Koondamine võib mõjuda nagu mahajätmine paarisuhtes – see paneb nn hüljatud inimese kahtlema oma väärtuses, oskustes ja tugevustes – kas see kõik on ikka piisav, et edaspidi edukas olla? Taas, kõiki koondatuid see ei puuduta, sest on ka neid, kes asuvad otsekohe aktiivselt endale uusi tööväljundeid otsima. Vajadusel aga saab nõustamise käigus põhjalikult tegeleda oma tugevuste ja tööalase visiooni kujundamisega. See on suurepärane hetk, et võtta korraks aeg maha ja mõelda, mida ma tegelikult teha tahan. Mida üldse elus soovin ja mida oma tööelult ootan? See on võimalus mõelda julgemalt ja luua võimalusi leida veelgi rahulduspakkuvam töö kuni senine.

Ülejäänud nõustamine kulgeb sarnaselt karjäärinõustamisega (eesmärgid, tegevusplaanid, CV ja Linkedini profiili koostamine, töövestluse läbimäng, coaching eesmärkide saavutamiseks).

Outplacement

Töötajal võib olla ootus, et outplacement’i käigus otsib nõustaja talle sobivaid tööpakkumisi ja leiab talle uue töö. Tripodis lähtume siiski nõustamise põhimääratlusest ehk pigem toetame inimest uue töö otsingul. Nagu ütleb Hiina vanasõna – ära anna näljasele õnge, vaid õpeta ta kala püüdma.

Tripodil on aastaid kogemust karjäärinõustamise ja outplacement’i teenuse pakkumisega.

Huvi korral võta palun ühendust: liisa.raudsepp@tripod.ee

Sarnased uudised

Kas Sinu organisatsioonis viimati läbi viidud uuring nõudis palju aega ja ressursse? Vii läbi tööalase heaolu uuring, mis on sujuv ja kiire!
20 juu 2024

Kas Sinu organisatsioonis viimati läbi viidud uuring nõudis palju aega ja ressursse? Vii läbi tööalase heaolu uuring, mis on sujuv ja kiire!

Tripodi uuringute meeskond viis kevadel taas läbi töörahulolu uuringu G4Si töötajate seas. Oleme Indrek Sarjasele, G4S personalidirektorile, väga tänulikud tema positiivse tagasiside eest. Juhul, kui ka Sina planeerid enda organisatsiooni töötajate heaolu hinnata, siis võta ühendust Tripodi uuringute meeskonnaga ja aitame kaasa mõelda.

Blogi
Kas juht peab olema töötaja coach? 
10 juu 2024

Kas juht peab olema töötaja coach? 

Tööelu ja tööga seotud kohustused nõuavad tänapäeval üha enam töötajalt võimet oma töö sisu mõtestada, iseseisvalt otsuseid vastu võtta, leida lahendusi tekkinud probleemidele. Ka juhi roll on sellega seoses muutunud- liikunud kontrollimisest ja juhendamisest  töötaja iseseisvuse ja professionaalse arengu toetamise suunas. Juhi hädavajalike kompetentside hulka kuulub üha enam coachiv juhtimisstiil, mis ei ole siiski päris […]

Blogi
Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 
28 mai 2024

Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 

Juba hulk aastaid tuleb organisatsioonide puhul tüüpilisena esile vajadus  parandada koostööd üksuste vahel. Läinud aastal meie toel organisatsiooniuuringu läbi viinud ettevõtetest ligikaudu 85% luges oma peamiseks arenguvajaduseks just üksustevahelist koostööd.  Sel puhul tekib juhtidel tihti küsimus, kuidas seda valdkonda põhjalikumalt kaardistada, et olukorda kogutud info põhjal hiljem parandada. Siin ongi abi koostööuuringust.  Koostöö põhjalik kaardistamine  […]

Blogi
Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 
16 apr 2024

Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 

Nüüdisaegne ärikeskkond on pidevas muutumises, kus tehnoloogia areng, ühiskondlikud suundumused ja majandustingimused kujundavad organisatsioonide tulemuslikkust ning töötajate pühendumust. Tänapäeva organisatsioonide ja töötajate muutuvatele vajadustele vastamiseks on vaja uuenduslikku ja paindlikku lähenemist organisatsiooniuuringutele.  Üle 13 aasta organisatsiooniuuringuid läbi viies on Tripod kogunud rikkaliku teadmiste ja kogemuste pagasi, mis on säilitanud ajas oma väärtuse. Nüüd, olles kuulanud […]

Blogi
Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Küsi meilt