04.12.2021

Tripodi kogemust jagab vanemkonsultant ja coach Liisa Raudsepp.

Mis on vahet karjäärinõustamisel ja outplacement’il?

Kui karjäärinõustamisse jõuab enamasti inimene omal initsiatiivil (ja ka rahakotil), siis outplacement ehk koondamisjärgne nõustamine on tööandja kingitus neile töötajatele, keda on tulnud koondada. Outplacement on kasulik nii töötajale kui tööandjale.

Koondamisjärgse nõustamise esimene teema on toimetulek koondamisega seotud tunnete ja mõtetega. Kui koondamine on tulnud ootamatult, võib see mõjuda küllaltki šokeerivalt. Ent ka siis, kui koondamised on ette teada, on enda koondamise läbielamine siiski raske.

Kõige levinum tunne seoses koondamisega on pettumus. Tuntakse, et ettevõte ei tegelikult ei väärtustanud mind ja see justkui tühistaks kogu eelneva positiivse kogemuse. Just seetõttu on oluline, et töötaja saaks neist tunnetest neutraalsel pinnal vestelda, et töökoha kaotuse valu rutem läbi elada ning jõuda konstruktiivse tegutsemise faasi. Tunnete läbitöötamine aitab koondamise sündmusega rahu teha ja jääda endise tööandja suhtes positiivselt meelestatuks. Leidub ka neid, kelle jaoks koondamine on teretulnud sündmus, kuna on ammu plaanitud töökohta vahetada, ent pole selleks piisavat impulssi leitud.nnTeine psühholoogiline teema, mis üles kerkib, on enesekindlus. Koondamine võib mõjuda nagu mahajätmine paarisuhtes – see paneb nn hüljatud inimese kahtlema oma väärtuses, oskustes ja tugevustes – kas see kõik on ikka piisav, et edaspidi edukas olla? Taas, kõiki koondatuid see ei puuduta, sest on ka neid, kes asuvad otsekohe aktiivselt endale uusi tööväljundeid otsima. Vajadusel aga saab nõustamise käigus põhjalikult tegeleda oma tugevuste ja tööalase visiooni kujundamisega. See on suurepärane hetk, et võtta korraks aeg maha ja mõelda, mida ma tegelikult teha tahan. Mida üldse elus soovin ja mida oma tööelult ootan? See on võimalus mõelda julgemalt ja luua võimalusi leida veelgi rahulduspakkuvam töö kuni senine.

Ülejäänud nõustamine kulgeb sarnaselt karjäärinõustamisega (eesmärgid, tegevusplaanid, CV ja Linkedini profiili koostamine, töövestluse läbimäng, coaching eesmärkide saavutamiseks).

Outplacement

Töötajal võib olla ootus, et outplacement’i käigus otsib nõustaja talle sobivaid tööpakkumisi ja leiab talle uue töö. Tripodis lähtume siiski nõustamise põhimääratlusest ehk pigem toetame inimest uue töö otsingul. Nagu ütleb Hiina vanasõna – ära anna näljasele õnge, vaid õpeta ta kala püüdma.

Tripodil on aastaid kogemust karjäärinõustamise ja outplacement’i teenuse pakkumisega.

Huvi korral võta palun ühendust: liisa.raudsepp@tripod.ee

Sarnased uudised

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?
30 aug 2023

Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring. Mis on 360-kraadi tagasiside uuring? 360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet […]

Blogi
Küsi meilt