07.12.2023

Tänases dünaamilises ning kiirete muutustega tööturul on töötajate lojaalsus organisatsioonide suhtes madalam kui kunagi varem ajaloos. Samas toetub organisatsioonide edu eelkõige meeskondadele ja inimestele. Leida sellises olukorras tasakaalu ja toimivaid lahendusi on paljude organisatsioonide lähiaastate olulisim väljakutse.

Areneval ärimaastikul mõistavad organisatsioonid üha selgemini, kui oluline on seada töötajakogemus esikohale. Töötajate positiivne kogemus ei suurenda ainult pühendumust ja tootlikkust, vaid aitab edendada ka toetavat ja kaasavat töökeskkonda. Selles artiklis vaatleme peamisi põhjuseid, miks töötajakogemuse parandamine on organisatsiooni edu jaoks ülioluline.

Talentide värbamine ja hoidmine

Üks peamisi põhjusi, miks tuleks keskenduda töötajakogemuse parandamisele, on tipptasemel talentide ligimeelitamine ja hoidmine. Konkurentsivõimelisel tööturul otsivad potentsiaalsed töötajad organisatsioone, mis pakuvad positiivset töökeskkonda, kasvuvõimalusi ja eesmärgipärasust. Investeerides töötajakogemusse, saavad ettevõtted luua veenva tööandja brändi ning seeläbi saada eelistatuks. Rahulolevad töötajad jäävad suurema tõenäosusega organisatsioonile lojaalseks, vähendades voolavust ja säästes värbamiskulusid.

Töötajate pühendumine ja efektiivsus

Töötajate kaasamine mängib ettevõtte efektiivsuses ja üldises edus keskset rolli. Kui töötajad tunnevad, et neid väärtustatakse, toetatakse ja kaasatakse, investeerivad nad suurema tõenäosusega oma energiat ja oskusi ka töösse. Organisatsioonid, mis seavad töötajakogemuse esikohale, loovad keskkonna, kus inimesed tunnevad end motiveerituna anda endast parim. Pühendunud töötajad on tavaliselt innovatiivsema mõtteviisiga, koostöövõimelisemad ja pühendunumad organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, mistõttu toetavad nad ettevõtte suuremat kasumlikkust.

Klientide rahulolu

Töötajakogemus mõjutab otseselt klientide rahulolu ja lojaalsust. Pühendunud ja rahulolevad töötajad pakuvad meeldejäävamat klienditeenindust, mille tulemuseks on pikaajalised, koostööle orienteeritud kliendisuhted. Kui töötajad tunnevad, et neid toetatakse ja nende väärtused on kooskõlas organisatsiooni eesmärgiga, saavad neist brändi promootorid (brand advocates), kes pakuvad head teenust, mis omakorda suurendab klientide lojaalsust ja ettevõtte positiivset mainet.

Innovatsioon ja kohanemisvõime

Organisatsioonid, mis seavad töötajakogemuse esikohale, loovad innovatiivset ja paindlikku organisatsioonikultuuri. Kui töötajad tunnevad end  ideede ja seisukohtade väljendamisel psühholoogiliselt turvaliselt, aitavad nad kaasa organisatsiooni kasvule ja edule. Loovust, koostööd ja pidevat õppimist soodustades saavad ettevõtted kasutada oma töötajate teadmisi ja oskusi, mis omakorda viivad uuenduslike lahendusteni ja suutlikkuseni kohaneda muutuva keskkonnaga.

Heaolu ning töö- ja eraelu tasakaal

Positiivne töötajakogemus paneb suurt rõhku töötajate heaolule ja töö- ja eraelu tasakaalule. Organisatsioonid, mis seavad töötajate füüsilise, vaimse ja emotsionaalse heaolu prioriteediks, loovad keskkonna, mis toetab terviklikku arengut. Paindliku töökorralduse, heaoluprogrammide ja isikliku arengu toetamisega saavad ettevõtted parandada töötajate rahulolu, vähendada stressitaset ja edendada tervislikku töö- ja eraelu ühildumist.

Töötajakogemuse parandamine ei ole enam pelgalt valikuvõimalus, see on strateegiline ja osaliselt ka seadusest tulenev kohustus organisatsioonidele, mille eesmärk on muuta töökoht töötajatele pühendumist soodustavaks. Töötajakogemust uurides ja edendades saavad organisatsioonid luua positiivse töökeskkonna, mis meelitab ja hoiab tipptalente, soodustab äriedu, säästab vahendeid ja saavutab lõppkokkuvõttes jätkusuutliku kasvu.

Millest aga töötajakogemus siis koosneb ja kuidas sellega strateegiliselt tegeleda – räägime juba järgmises postituses!

 

Sarnased uudised

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?
30 aug 2023

Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring. Mis on 360-kraadi tagasiside uuring? 360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet […]

Blogi
Küsi meilt