07.12.2023

Tänases dünaamilises ning kiirete muutustega tööturul on töötajate lojaalsus organisatsioonide suhtes madalam kui kunagi varem ajaloos. Samas toetub organisatsioonide edu eelkõige meeskondadele ja inimestele. Leida sellises olukorras tasakaalu ja toimivaid lahendusi on paljude organisatsioonide lähiaastate olulisim väljakutse.

Areneval ärimaastikul mõistavad organisatsioonid üha selgemini, kui oluline on seada töötajakogemus esikohale. Töötajate positiivne kogemus ei suurenda ainult pühendumust ja tootlikkust, vaid aitab edendada ka toetavat ja kaasavat töökeskkonda. Selles artiklis vaatleme peamisi põhjuseid, miks töötajakogemuse parandamine on organisatsiooni edu jaoks ülioluline.

Talentide värbamine ja hoidmine

Üks peamisi põhjusi, miks tuleks keskenduda töötajakogemuse parandamisele, on tipptasemel talentide ligimeelitamine ja hoidmine. Konkurentsivõimelisel tööturul otsivad potentsiaalsed töötajad organisatsioone, mis pakuvad positiivset töökeskkonda, kasvuvõimalusi ja eesmärgipärasust. Investeerides töötajakogemusse, saavad ettevõtted luua veenva tööandja brändi ning seeläbi saada eelistatuks. Rahulolevad töötajad jäävad suurema tõenäosusega organisatsioonile lojaalseks, vähendades voolavust ja säästes värbamiskulusid.

Töötajate pühendumine ja efektiivsus

Töötajate kaasamine mängib ettevõtte efektiivsuses ja üldises edus keskset rolli. Kui töötajad tunnevad, et neid väärtustatakse, toetatakse ja kaasatakse, investeerivad nad suurema tõenäosusega oma energiat ja oskusi ka töösse. Organisatsioonid, mis seavad töötajakogemuse esikohale, loovad keskkonna, kus inimesed tunnevad end motiveerituna anda endast parim. Pühendunud töötajad on tavaliselt innovatiivsema mõtteviisiga, koostöövõimelisemad ja pühendunumad organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, mistõttu toetavad nad ettevõtte suuremat kasumlikkust.

Klientide rahulolu

Töötajakogemus mõjutab otseselt klientide rahulolu ja lojaalsust. Pühendunud ja rahulolevad töötajad pakuvad meeldejäävamat klienditeenindust, mille tulemuseks on pikaajalised, koostööle orienteeritud kliendisuhted. Kui töötajad tunnevad, et neid toetatakse ja nende väärtused on kooskõlas organisatsiooni eesmärgiga, saavad neist brändi promootorid (brand advocates), kes pakuvad head teenust, mis omakorda suurendab klientide lojaalsust ja ettevõtte positiivset mainet.

Innovatsioon ja kohanemisvõime

Organisatsioonid, mis seavad töötajakogemuse esikohale, loovad innovatiivset ja paindlikku organisatsioonikultuuri. Kui töötajad tunnevad end  ideede ja seisukohtade väljendamisel psühholoogiliselt turvaliselt, aitavad nad kaasa organisatsiooni kasvule ja edule. Loovust, koostööd ja pidevat õppimist soodustades saavad ettevõtted kasutada oma töötajate teadmisi ja oskusi, mis omakorda viivad uuenduslike lahendusteni ja suutlikkuseni kohaneda muutuva keskkonnaga.

Heaolu ning töö- ja eraelu tasakaal

Positiivne töötajakogemus paneb suurt rõhku töötajate heaolule ja töö- ja eraelu tasakaalule. Organisatsioonid, mis seavad töötajate füüsilise, vaimse ja emotsionaalse heaolu prioriteediks, loovad keskkonna, mis toetab terviklikku arengut. Paindliku töökorralduse, heaoluprogrammide ja isikliku arengu toetamisega saavad ettevõtted parandada töötajate rahulolu, vähendada stressitaset ja edendada tervislikku töö- ja eraelu ühildumist.

Töötajakogemuse parandamine ei ole enam pelgalt valikuvõimalus, see on strateegiline ja osaliselt ka seadusest tulenev kohustus organisatsioonidele, mille eesmärk on muuta töökoht töötajatele pühendumist soodustavaks. Töötajakogemust uurides ja edendades saavad organisatsioonid luua positiivse töökeskkonna, mis meelitab ja hoiab tipptalente, soodustab äriedu, säästab vahendeid ja saavutab lõppkokkuvõttes jätkusuutliku kasvu.

Millest aga töötajakogemus siis koosneb ja kuidas sellega strateegiliselt tegeleda – räägime juba järgmises postituses!

 

Sarnased uudised

Kas Sinu organisatsioonis viimati läbi viidud uuring nõudis palju aega ja ressursse? Vii läbi tööalase heaolu uuring, mis on sujuv ja kiire!
20 juu 2024

Kas Sinu organisatsioonis viimati läbi viidud uuring nõudis palju aega ja ressursse? Vii läbi tööalase heaolu uuring, mis on sujuv ja kiire!

Tripodi uuringute meeskond viis kevadel taas läbi töörahulolu uuringu G4Si töötajate seas. Oleme Indrek Sarjasele, G4S personalidirektorile, väga tänulikud tema positiivse tagasiside eest. Juhul, kui ka Sina planeerid enda organisatsiooni töötajate heaolu hinnata, siis võta ühendust Tripodi uuringute meeskonnaga ja aitame kaasa mõelda.

Blogi
Kas juht peab olema töötaja coach? 
10 juu 2024

Kas juht peab olema töötaja coach? 

Tööelu ja tööga seotud kohustused nõuavad tänapäeval üha enam töötajalt võimet oma töö sisu mõtestada, iseseisvalt otsuseid vastu võtta, leida lahendusi tekkinud probleemidele. Ka juhi roll on sellega seoses muutunud- liikunud kontrollimisest ja juhendamisest  töötaja iseseisvuse ja professionaalse arengu toetamise suunas. Juhi hädavajalike kompetentside hulka kuulub üha enam coachiv juhtimisstiil, mis ei ole siiski päris […]

Blogi
Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 
28 mai 2024

Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 

Juba hulk aastaid tuleb organisatsioonide puhul tüüpilisena esile vajadus  parandada koostööd üksuste vahel. Läinud aastal meie toel organisatsiooniuuringu läbi viinud ettevõtetest ligikaudu 85% luges oma peamiseks arenguvajaduseks just üksustevahelist koostööd.  Sel puhul tekib juhtidel tihti küsimus, kuidas seda valdkonda põhjalikumalt kaardistada, et olukorda kogutud info põhjal hiljem parandada. Siin ongi abi koostööuuringust.  Koostöö põhjalik kaardistamine  […]

Blogi
Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 
16 apr 2024

Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 

Nüüdisaegne ärikeskkond on pidevas muutumises, kus tehnoloogia areng, ühiskondlikud suundumused ja majandustingimused kujundavad organisatsioonide tulemuslikkust ning töötajate pühendumust. Tänapäeva organisatsioonide ja töötajate muutuvatele vajadustele vastamiseks on vaja uuenduslikku ja paindlikku lähenemist organisatsiooniuuringutele.  Üle 13 aasta organisatsiooniuuringuid läbi viies on Tripod kogunud rikkaliku teadmiste ja kogemuste pagasi, mis on säilitanud ajas oma väärtuse. Nüüd, olles kuulanud […]

Blogi
Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Küsi meilt