06.15.2023

Uuringud on organisatsioonide arengu seisukohast üheks äärmiselt oluliseks tööriistaks, et mõista, kus paiknevad organisatsiooni peamised tugevused ning arenguvajadused. Tagasiside kogumine kõikidelt oma töötajatelt annab asendamatut sisendit juhtidele oma organisatsiooni teadlikuks ja sihipäraseks juhtimiseks. Paraku kaasneb mahukate uuringute läbiviimisega tihtipeale ka ebameeldiv osa, milleks on koostööpartnerilt tulemuste ootamine pärast küsitlusperioodi lõppu.

Tripodil on 15 aastat organisatsiooniuuringute kogemust ning selle jooksul oleme täheldanud, et tulemuste ootamise perioodi pikenedes langeb organisatsiooni juhtide motivatsioon nendega tegeleda – rauda tuleb taguda kuni see on veel kuum! Kõige halvem variant organisatsiooni jaoks on see, kui uuringusse panustatud mitmekümne töötunni järgselt lähevad saadud raportid lihtsalt sahtlisse. Pikk ooteperiood aga kahjuks soodustab sellist käitumist, kuna juhtide tihedalt täidetud töölauale ilmuvad järjest uued väljakutsed ning ülesanded, mistõttu “vanad” asjad kipuvad oma prioriteetsust kaotama.

Klientide vajadustele tuginedes arendasime uue süsteemi, kust on võimalik pärast uuringu läbiviimist tulemused saada kätte minutitega! Meie teada on tegu ainulaadse lahendusega Eestis, kus kliendil on võimalik siseneda läbi veebipõhise iseteeninduskeskkonna ning pääseda oma organisatsiooni tulemustele ligi praktiliselt kohe pärast uuringu lõppemist. Tripodi automaatne süsteem teostab analüüse jooksvalt, mis tähendab, et samal hetkel, kui andmekogumine on lõppenud on analüüsid juba tehtud ning tulemusi on võimalik vaadelda koheselt!

Mis aga sellest organisatsioonide juhtidele täpsemalt kasu on?

  • Kohene juurdepääs uuringutulemustele võimaldab kiiresti tuvastada esilekerkivaid suundumusi ja mustreid. Reaalajas andmeid analüüsides saavad organisatsioonid lahendada kiirelt kerkinud probleeme, mis aitab säilitada tugevusi ja edendada konkurentsieeliseid. Tripodi süsteem minimeerib riski teha otsuseid aegunud või mittetäielike andmete põhjal.
  • Kiire juurdepääs uuringu tulemustele võimaldab organisatsioonidel oma ressursse tõhusamalt jaotada. See toob kaasa parema tulemuslikkuse ning vähendatud ajakulu organisatsiooni protsessides, osakondades ja algatustes.
  • Reaalajas küsitlustulemuste saamine hõlbustavad koostööd. Osakonnad ja meeskonnad saavad juurdepääsu tulemustele üheaegselt, mis võimaldab tuvastada tugevused ja arenguvõimalused. Kommentaaridest ja meeskondlikest aruteludest selgub, milliste osakondadega koostöö hästi laabub ja millistega võiks see olla veel parem – see annab võimaluse planeerida koostööpäevi ja lahendada keerukamaid koostööväljakutseid.
  • Töötajad hindavad õigeaegset tagasisidet. Tripodi uus süsteem võimaldab uuringutulemusi töötajatega kiiresti jagada. See suurendab töötajate läbipaistvuse, kaasatuse ja mõjuvõimu tunnet, mis viib parema tulemuslikkuse ja pühendumuse määrani.

Kokkuvõttes annab küsitluse tulemuste kiire kättesaamine organisatsioonidele eelise kiire reageerimise, tõhusa ressursside jaotamise, töötajate suurema kaasatuse, andmepõhise koostöö ja varajase trendide tuvastamiseks.

Tasuta konsultatsiooniks võta ühendust

Sarnased uudised

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?
30 aug 2023

Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring. Mis on 360-kraadi tagasiside uuring? 360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet […]

Blogi
Küsi meilt