06.15.2023

Uuringud on organisatsioonide arengu seisukohast üheks äärmiselt oluliseks tööriistaks, et mõista, kus paiknevad organisatsiooni peamised tugevused ning arenguvajadused. Tagasiside kogumine kõikidelt oma töötajatelt annab asendamatut sisendit juhtidele oma organisatsiooni teadlikuks ja sihipäraseks juhtimiseks. Paraku kaasneb mahukate uuringute läbiviimisega tihtipeale ka ebameeldiv osa, milleks on koostööpartnerilt tulemuste ootamine pärast küsitlusperioodi lõppu.

Tripodil on 15 aastat organisatsiooniuuringute kogemust ning selle jooksul oleme täheldanud, et tulemuste ootamise perioodi pikenedes langeb organisatsiooni juhtide motivatsioon nendega tegeleda – rauda tuleb taguda kuni see on veel kuum! Kõige halvem variant organisatsiooni jaoks on see, kui uuringusse panustatud mitmekümne töötunni järgselt lähevad saadud raportid lihtsalt sahtlisse. Pikk ooteperiood aga kahjuks soodustab sellist käitumist, kuna juhtide tihedalt täidetud töölauale ilmuvad järjest uued väljakutsed ning ülesanded, mistõttu “vanad” asjad kipuvad oma prioriteetsust kaotama.

Klientide vajadustele tuginedes arendasime uue süsteemi, kust on võimalik pärast uuringu läbiviimist tulemused saada kätte minutitega! Meie teada on tegu ainulaadse lahendusega Eestis, kus kliendil on võimalik siseneda läbi veebipõhise iseteeninduskeskkonna ning pääseda oma organisatsiooni tulemustele ligi praktiliselt kohe pärast uuringu lõppemist. Tripodi automaatne süsteem teostab analüüse jooksvalt, mis tähendab, et samal hetkel, kui andmekogumine on lõppenud on analüüsid juba tehtud ning tulemusi on võimalik vaadelda koheselt!

Mis aga sellest organisatsioonide juhtidele täpsemalt kasu on?

  • Kohene juurdepääs uuringutulemustele võimaldab kiiresti tuvastada esilekerkivaid suundumusi ja mustreid. Reaalajas andmeid analüüsides saavad organisatsioonid lahendada kiirelt kerkinud probleeme, mis aitab säilitada tugevusi ja edendada konkurentsieeliseid. Tripodi süsteem minimeerib riski teha otsuseid aegunud või mittetäielike andmete põhjal.
  • Kiire juurdepääs uuringu tulemustele võimaldab organisatsioonidel oma ressursse tõhusamalt jaotada. See toob kaasa parema tulemuslikkuse ning vähendatud ajakulu organisatsiooni protsessides, osakondades ja algatustes.
  • Reaalajas küsitlustulemuste saamine hõlbustavad koostööd. Osakonnad ja meeskonnad saavad juurdepääsu tulemustele üheaegselt, mis võimaldab tuvastada tugevused ja arenguvõimalused. Kommentaaridest ja meeskondlikest aruteludest selgub, milliste osakondadega koostöö hästi laabub ja millistega võiks see olla veel parem – see annab võimaluse planeerida koostööpäevi ja lahendada keerukamaid koostööväljakutseid.
  • Töötajad hindavad õigeaegset tagasisidet. Tripodi uus süsteem võimaldab uuringutulemusi töötajatega kiiresti jagada. See suurendab töötajate läbipaistvuse, kaasatuse ja mõjuvõimu tunnet, mis viib parema tulemuslikkuse ja pühendumuse määrani.

Kokkuvõttes annab küsitluse tulemuste kiire kättesaamine organisatsioonidele eelise kiire reageerimise, tõhusa ressursside jaotamise, töötajate suurema kaasatuse, andmepõhise koostöö ja varajase trendide tuvastamiseks.

Tasuta konsultatsiooniks võta ühendust

Sarnased uudised

Kas Sinu organisatsioonis viimati läbi viidud uuring nõudis palju aega ja ressursse? Vii läbi tööalase heaolu uuring, mis on sujuv ja kiire!
20 juu 2024

Kas Sinu organisatsioonis viimati läbi viidud uuring nõudis palju aega ja ressursse? Vii läbi tööalase heaolu uuring, mis on sujuv ja kiire!

Tripodi uuringute meeskond viis kevadel taas läbi töörahulolu uuringu G4Si töötajate seas. Oleme Indrek Sarjasele, G4S personalidirektorile, väga tänulikud tema positiivse tagasiside eest. Juhul, kui ka Sina planeerid enda organisatsiooni töötajate heaolu hinnata, siis võta ühendust Tripodi uuringute meeskonnaga ja aitame kaasa mõelda.

Blogi
Kas juht peab olema töötaja coach? 
10 juu 2024

Kas juht peab olema töötaja coach? 

Tööelu ja tööga seotud kohustused nõuavad tänapäeval üha enam töötajalt võimet oma töö sisu mõtestada, iseseisvalt otsuseid vastu võtta, leida lahendusi tekkinud probleemidele. Ka juhi roll on sellega seoses muutunud- liikunud kontrollimisest ja juhendamisest  töötaja iseseisvuse ja professionaalse arengu toetamise suunas. Juhi hädavajalike kompetentside hulka kuulub üha enam coachiv juhtimisstiil, mis ei ole siiski päris […]

Blogi
Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 
28 mai 2024

Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 

Juba hulk aastaid tuleb organisatsioonide puhul tüüpilisena esile vajadus  parandada koostööd üksuste vahel. Läinud aastal meie toel organisatsiooniuuringu läbi viinud ettevõtetest ligikaudu 85% luges oma peamiseks arenguvajaduseks just üksustevahelist koostööd.  Sel puhul tekib juhtidel tihti küsimus, kuidas seda valdkonda põhjalikumalt kaardistada, et olukorda kogutud info põhjal hiljem parandada. Siin ongi abi koostööuuringust.  Koostöö põhjalik kaardistamine  […]

Blogi
Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 
16 apr 2024

Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 

Nüüdisaegne ärikeskkond on pidevas muutumises, kus tehnoloogia areng, ühiskondlikud suundumused ja majandustingimused kujundavad organisatsioonide tulemuslikkust ning töötajate pühendumust. Tänapäeva organisatsioonide ja töötajate muutuvatele vajadustele vastamiseks on vaja uuenduslikku ja paindlikku lähenemist organisatsiooniuuringutele.  Üle 13 aasta organisatsiooniuuringuid läbi viies on Tripod kogunud rikkaliku teadmiste ja kogemuste pagasi, mis on säilitanud ajas oma väärtuse. Nüüd, olles kuulanud […]

Blogi
Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Küsi meilt