01.19.2023

Töötajate ja juhtide tulemuslik kaasamine

Oleme viimastel aastatel läbi viinud palju meeskonna coaching’ul ja väärtustaval lähenemisel (Appreciative Inquiry) põhinevaid töötubasid organisatsiooni terviseuuringu tulemustega edasi töötamiseks. Nii väiksemate tiimide, suuremate osakondade, tippjuhtkondade kui ka laiendatud juhtkondadega. Samuti koolitanud juhte ise töötubasid modereerima. 

Töötoa tulemusena valmivad tegevuskavad kõige olulisemate arengueesmärkide elluviimiseks. Iga meeskonnaga keskendume eeskätt tegevustele, mida on võimalik osakonnasiseselt ellu viia. Lisaks pannakse vajadusel kirja ettepanekud teistele osakondadele koostöö edendamiseks ja vajadusel ka ettepanekud juhtkonnale. Läbi mõeldakse ka mõõdikud, mille järgi edenemist hinnata – ehkki alati pole neid sugugi lihtne määratleda.

Kuidas plaanid ellu viiakse?

Plaanide elluviimisel on oluline roll meeskonna juhil.

  • Soovitame seada arengueesmärgid ja tegevuskavad tööruumides nähtavale kohale. Selleks võib kasutada töötoas koostatud materjale või kujundada eraldi plakati.
  • Teiseks leppida kokku regulaarne tegevuskava edenemise ülevaatuse aeg ja formaat. Kogu organisatsiooni tegevuskava üle vaatamiseks võib sobida kvartaalne infotund. Meeskonna käitumismustrite nügimisega seotud eesmärke tasuks aga üle vaadata igal nädalal, hiljem igakuiselt.
  • Kolmandaks on oluline, et juht märkaks ja tunnustaks edusamme – see motiveerib edasi pingutama. Näiteks kui meeskonnas lepitakse kokku, et teretulnud on üksteiselt abi küsimine ja abi osutamine, siis tasub iganädalaselt küsida, milliseid häid kogemusi on olnud abi küsimise ja osutamisega ja seda tunnustada.
  • Neljandaks tasub siduda edusamme ja eesmärke regulaarselt uuringu tulemustega, eriti organisatsiooniüleses kommunikatsioonis. Näiteks: „Rahulolu-uuringust selgus, et kõige kriitilisemalt hinnati osakondade vahelist koostööd. Osakond x ja y leppisid kokku täpsemas rollijaotuses ja esimeses kvartalis on laekunud vähem kaebusi koostöö osas, samuti on jooksvate tehniliste probleemide lahendamine muutunud kiiremaks.“
  • Viiendaks – kordusuuring, et hinnata muutusi.

Täname oma kliente organisatsioonide arendamise valdkonnas 2022: Bauroc, Eesti Raudtee, Eesti Töötukassa, Elron, Keskkonnaamet, Maru Ehitus, RIKS, Sotsiaalministeerium, SMIT, Viimsi Vallavalitsus.

Sarnased uudised

Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 
16 apr 2024

Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 

Nüüdisaegne ärikeskkond on pidevas muutumises, kus tehnoloogia areng, ühiskondlikud suundumused ja majandustingimused kujundavad organisatsioonide tulemuslikkust ning töötajate pühendumust. Tänapäeva organisatsioonide ja töötajate muutuvatele vajadustele vastamiseks on vaja uuenduslikku ja paindlikku lähenemist organisatsiooniuuringutele.  Üle 13 aasta organisatsiooniuuringuid läbi viies on Tripod kogunud rikkaliku teadmiste ja kogemuste pagasi, mis on säilitanud ajas oma väärtuse. Nüüd, olles kuulanud […]

Blogi
Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Küsi meilt